Mantelzorg

Mantelzorgers geven hulp en zorg aan familie, buren of vrienden. Omdat bijna iedereen wel eens iets doet voor een ander is afgesproken dat iemand mantelzorger is als hij 8 uur of meer per week zorg verleent òf minder dan 8 uur per week maar dan wel voor een periode langer dan 3 maanden. Volgens deze definitie was in 2016 13,4% van de Groningers mantelzorger.

In het kort

  • Het percentage mantelzorgers in de provincie Groningen in 2016 (13,4%) ligt iets onder het landelijk gemiddelde en iets onder het provinciaal percentage mantelzorgers in 2012.
  • Onder de mantelzorgers zijn 50-plussers en bewoners van het platteland oververtegenwoordigd.
  • Ongeveer 15% van de mantelzorgers geeft aan dat hun gezondheid lijdt onder het feit dat zij mantelzorger zijn.
  • Lang niet alle mantelzorgers (31%) weten waar ze terecht kunnen met vragen en problemen. Wel is sprake van een positieve ontwikkeling, in vergelijking met een aantal jaren geleden.

Aantal mantelzorgers in provincie Groningen

In de provincie Groningen geeft 13,4 procent van de inwoners van Groningen mantelzorg. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 14,2 procent (in 2016). In de gemeenten Winsum en Bedum wordt momenteel relatief veel mantelzorg gegeven. In de gemeente Groningen wordt beduidend minder mantelzorg gegeven.

Mantelzorg vergeleken tussen 2012 en 2016

Het percentage mantelzorgers is de afgelopen jaren gestegen. Op provinciaal niveau is de stijging relatief klein, maar binnen gemeenten zijn er grotere verschillen tussen 2012 en 2016. In de gemeenten Bellingwedde en Bedum is de stijging van het percentage mantelzorgers tussen 2012 en 2016 relatief groot. In het grootste deel van de andere gemeenten is het percentage mantelzorgers ook toegenomen. In de gemeenten Delfzijl, Groningen, Stadskanaal en Vlagtwedde is het percentage mantelzorgers afgenomen.

Wie zijn de mantelzorgers? 

Onderzoek onder leden van het Groninger Panel laat zien dat oudere Groningers vaker mantelzorger zijn dan jongere Groningers. Dit is volgens verwachting, omdat mensen van boven de 50 vaker te maken krijgen met zieke (schoon)ouders en/of partners. Dat mantelzorgers in Groningen, volgens hetzelfde onderzoek, bijna net zo vaak man als vrouw zijn is onverwacht. De verwachting was namelijk dat, rekening houdend met het rolpatroon, vrouwen vaker mantelzorger zijn dan mannen. Dit blijkt ook uit eerder onderzoek van het SCP (2015) en het CBS (2016) . Dat er meer mantelzorg op het platteland dan in de stad gegeven wordt kan voor een deel door leeftijd verklaard worden. De bevolking op het platteland is namelijk ouder waardoor er vaker mantelzorg gegeven zal moeten worden. Een andere verklaring voor dit verschil is dat mensen op het platteland elkaar beter kennen waardoor ze sneller geneigd zijn elkaar te helpen, maar sterk bewijs hiervoor is niet direct voorhanden (Movisie, 2014).

Gezondheid van mantelzorgers  

In onderzoek onder leden van het Groninger Panel geeft ongeveer 15% van de mantelzorgers aan dat het verlenen van mantelzorg ten koste gaat van de eigen gezondheid. De antwoorden op de vraag hoe men de eigen gezondheid ervaart zijn hiermee in lijn: mantelzorgers ervaren hun gezondheid veel vaker als slecht of matig dan niet-mantelzorgers en veel minder vaak als uitstekend of zeer goed.

Ondersteuning   

Steeds meer mantelzorgers weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning bij hun mantelzorgtaken. Zo weet in 2015 21% van de mantelzorgers hoe in hun gemeente mantelzorgers ondersteund kunnen worden, een stijging van 14 procentpunten ten opzichte van 2013. Daarnaast is het percentage mantelzorgers dat weet waar ze met vragen en problemen terecht kunnen in twee jaar gestegen van 20% naar 31%.

gerelateerd

medewerkers