Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen

Welvaart staat voor veel meer dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. Dat is het uitgangspunt achter het concept ‘brede welvaart’. Het is dus van belang om de ontwikkeling en groei van een gebied niet alleen uit te drukken in geld en economische groei, maar ook door te kijken naar de kwaliteit van leven, en hoe dat samenhangt met vele andere factoren.

Sociaal Planbureau Groningen monitort de brede welvaart in de provincie Groningen. Dit wordt gedaan aan de hand van acht thema’s: welzijn, materiele welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid, en milieu. Voor elke indicator schetsen we de huidige situatie en maken we verschillen tussen regio’s, gemeenten, en specifieke doelgroepen binnen de samenleving inzichtelijk. Ook kijken we naar ontwikkelingen in de loop van de tijd.

Download hier de monitor Brede Welvaart Groningen 2022

 

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Bevindingen uit behoeftepeiling: vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers

Brede Welvaart

Veranderende bevolkingssamenstelling Groningen brengt uitdagingen met zich mee

Brede Welvaart

Groeiend aantal Groningers maakt zich zorgen om de toekomst

Via het Groninger Panel zijn begin 2023 bijna 2.500 Groningers bevraagd over de toekomst van Groningen. Over welke ontwikkelingen in de samenleving maken zij zich zorgen en wat is volgens hen belangrijk voor een toekomstig fijn leven? In aanvulling op deze uitvraag laten Sociaal Planbureau Groningen en Groninger Dorpen in een feitenblad zien dat er

Brede Welvaart

Brede Welvaart in noordelijke provincies stabiel

Groningers, Friezen en Drenten waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De leefbaarheid in de noordelijke provincies bleef hiermee de afgelopen jaren stabiel. Ook zijn er nauwelijks verschillen tussen de provincies. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Planbureau Fryslân en Trendbureau

Brede Welvaart

Een blik op personeelstekorten in het noorden

In het noorden bestaan grote personeelstekorten in sommige sectoren, zoals ICT, techniek en openbaar bestuur. Deze krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds meer voelbaar en zal in toenemende mate bepalend zijn voor ons welzijn. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de tekorten in het noorden wat minder groot en zijn soms ook andere beroepsgr

Publicaties

Brede Welvaart

Feitenblad De toekomst van Groningen

Brede Welvaart

Rapport Wonen en werken in het noorden

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen

Aleid Brouwer

Bijzonder hoogleraar/onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Heike Delfmann

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Marije Kooistra

data-analist/onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Ewout van Spijker

Data-analist

 • Mail
 • LinkedIn

Jonne Thomassen

data-analist/onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn