Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig veel breder,  namelijk naar de brede welvaart. Binnen de Monitor Brede Welvaart Groningen tonen we een breed pallet van acht thema’s, uiteenlopend van materiele welvaart tot welzijn en wonen. We maken een vergelijking tussen de Groninger regio’s en met Nederland als geheel. Waar mogelijk zijn de gegevens geduid binnen de Groningse context.

 

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Nulmeting: Monitoring en evaluatie van de Regio Deal Oost-Groningen

Aardbevingen

Monitoring 2021 Nationaal Programma Groningen beschikbaar

Brede Welvaart

Wat bepaalt het persoonlijk welzijn van Groningers?

Het welzijn en welbevinden van mensen is een belangrijk aspect van brede welvaart. Brede welvaart gaat immers over alles wat het leven ‘de moeite waard’ maakt. Sociaal Planbureau Groningen onderzocht hoe het staat met het persoonlijk welzijn van Groningers en welke factoren hier vooral aan bijdragen. Oftewel, wat bepaalt hoe tevreden Groningers

Brede Welvaart

Sociale ongelijkheid neemt niet af, ondanks beleid om sociale verschillen tegen te gaan

De structurele ongelijkheid tussen sociale groepen wordt niet kleiner, ondanks beleid om sociale verschillen tegen te gaan. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Verschil in Nederland. In het onderzoek maakt het SCP een vergelijking tussen 2014 en 2020. Maar hoe zit dat bij de inwoners van Groningen? Komen deze

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen gelanceerd

Hoe is het gesteld met de brede welvaart in de provincie Groningen? Hoe gaat het écht met Groningers? Vragen waar we bij Sociaal Planbureau Groningen antwoord op kunnen geven, door onze Monitor Brede Welvaart Groningen. Een monitor die als startpunt de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS gebruikt, maar wordt aangevuld met data en onderzoe

Publicaties

Aardbevingen

Monitor 2021 - Structurele monitoring Nationaal Programma Groningen

Brede Welvaart

Rapport Gronings Welzijn - Wat bepaalt het persoonlijk welzijn van Groningers?

Brede Welvaart

Rapport over de verbondenheid van vmbo-jongeren in Oost-Groningen en Het Hogeland met de regio

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter