Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig veel breder,  namelijk naar de brede welvaart. Binnen de Monitor Brede Welvaart Groningen tonen we een breed pallet van acht thema’s, uiteenlopend van materiele welvaart tot welzijn en wonen. We maken een vergelijking tussen de Groninger regio’s en met Nederland als geheel. Waar mogelijk zijn de gegevens geduid binnen de Groningse context.

 

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Bijzonder Hoogleraar en Sr. Onderzoeker Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Brede Welvaart

Van kennis naar beleid

Brede Welvaart

Participatie en vertrouwen in de democratie

De afgelopen jaren zijn de inwoners van de provincie Groningen via het Groninger Panel gevraagd naar hun ervaringen en meningen over vertrouwen in instituties en de politiek, tevredenheid met gemeentelijk beleid, de mate van invloed op inrichting eigen woonomgeving en de inspraak van inwoners op het beleid en planvorming van de gemeente. Voelen inw

Brede Welvaart

Maatschappelijke waarde van burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven hebben grote impact in dorpen en steden. Toch wordt maar al te vaak aan burgerinitiatieven gevraagd om de waarde van hun initiatief uit te drukken in op geld te waarderen resultaten. CMO STAMM biedt dergelijke initiatieven advies en ondersteuning bij het realiseren van hun ambities. Of het nu gaat om het realiseren van een k

Brede Welvaart

Workshops maatschappelijke waarde voor professionals

Momenteel voert Sociaal Planbureau Groningen het project Maatschappelijke Waarde uit. Binnen dit project biedt het planbureau een workshop aan voor professionals die inwoners ondersteunen in georganiseerde activiteiten en inwonerinitiatieven. De insteek van de workshop is om professionals iets te leren over wat maatschappelijke waarde inhoudt en ho

Publicaties

Armoede

Rapport Zoektocht naar Zekerheid

Aardbevingen

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022

Aardbevingen

Monitor 2021 - Structurele monitoring Nationaal Programma Groningen

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter