Ons verhaal

Onze missie

Samen werken aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Om te beginnen in Groningen. Dat is wat ons drijft.

Kenniscentrum met publieke taak

Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.

Perspectief van mensen centraal

Centraal staat het perspectief van mensen zelf. Hoe staat het met de mensen in Groningen, wat beweegt hen in al hun verscheidenheid, wat willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? Beleid dat gericht is op een vitale gemeenschap en een veerkrachtige samenleving.

Samen in de regio

We kennen de regio door en door. Dat maakt dat we snel de juiste mensen en netwerken aan elkaar kunnen verbinden. Met elkaar zijn we beter in staat om tot inzichten te komen in complexe leefbaarheidsvraagstukken in onze regio. We creëren daarvoor regionale netwerken en platforms waar een nieuw samenspel ontstaat tussen inwoners, overheden en (maatschappelijke) ondernemers.

Delen via social media