Partners

Sociaal Planbureau Groningen is er voor iedereen. We hechten daarom grote waarde aan samenwerking met inwoners, overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstituten. De samenwerking is heel divers. Vele partners voeden ons met maatschappelijke vraagstukken die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Sommige partners nemen als expert deel aan één van de begeleidingscommissies van de monitoren. Andere partners stellen data beschikbaar voor onderzoek. Het planbureau wordt verder (financieel) gefaciliteerd door de provincie Groningen. Zo wordt het mogelijk om met elkaar tot inzichten te komen die nodig zijn voor een krachtige Groningse samenleving.

Delen via social media