Adviesraad

De adviesraad van het Sociaal Planbureau Groningen – onder voorzitterschap van de drs. Frans Jaspers – heeft een belangrijke adviserende taak. De raad voorziet het planbureau van een kritische reflectie op de onderzoeken, zowel over de maatschappelijke relevantie als het wetenschappelijke niveau. De leden zijn werkzaam in de wetenschap, bij lokale overheden en bij maatschappelijke organisaties.

Leden adviesraad

  • Drs. F.C.A. (Frans) Jaspers, voorzitter Sociaal Economische Raad Noord-Nederland
  • P. (Pim) de Bruijne, voormalig gedeputeerde provincie Groningen
  • Prof. Dr. J. (Jouke) van Dijk, hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen
  • K. (Karin) Eeken, directeur publieke gezondheid GGD Drenthe
  • Dr. P. (Peter) Lugtig, Universitair Hoofddocent Methodenleer en Statistiek, Universiteit Utrecht
  • H.F. (Eric) van Oosterhout, burgemeester gemeente Emmen
  • Prof. Dr. J. (Hans) Ormel, hoogleraar sociale psychiatrie en psychiatrische epidemiologie UMCG
  • H.K (Rika) Pot, voorzitter Vereniging Groninger Gemeenten
  • Drs. M.S.R. (Martin) Sitalsing, voorzitter Raad van Bestuur Lentis
  • Dr. I. (Ineke) Delies, lector Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie, Stenden en Alfa-college