Over het Groninger Panel

Het Groninger Panel is in 2013 opgericht als online burgerpanel van Sociaal Planbureau Groningen. Het Groninger panel is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen van inwoners van de provincie Groningen in beeld worden gebracht. Hiermee brengt Sociaal Planbureau Groningen trends en ontwikkelingen binnen de provincie Groningen in kaart en kan zij deze analyseren en duiden. Het Groninger panel levert voor provincie en gemeenten inzicht en kennis op die gebruikt kan worden in de beleidscyclus. Momenteel telt het Groninger Panel ruim 7.000 leden van 18 jaar en ouder.

Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod. Vragenlijsten gaan onder meer over leefbaarheid en woonomgeving, effecten van de aardbevingen in de provincie, veranderingen in het zorglandschap en sociale verbondenheid en veerkracht. Kortom: allerlei sociale en maatschappelijke onderwerpen die impact hebben op de Groninger samenleving.

Voor de effecten van de aardbevingen op de leefbaarheid werken wij samen met Gronings Perspectief. In Gronings Perspectief onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen de gevolgen van de gaswinning voor de veiligheidsgevoelens, gezondheid en toekomstperspectief van alle Groningers. Dit doen zij in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Het bewonerspanel van Gronings Perspectief is per 1 oktober 2018 samengevoegd met het Groninger Panel.

Deelnemers Groninger Panel

Het Groninger Panel is een afspiegeling van de Groninger bevolking van 18 jaar en ouder. Het is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, hoog opgeleiden, laag opgeleiden, mannen, vrouwen, mensen met veel geld en mensen met minder geld uit alle Groninger gemeenten. Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor het panel maar worden uitgenodigd om lid te worden. Omdat deelname geheel vrijblijvend is en panelleden zich op ieder gewenst moment kunnen uitschrijven, worden regelmatig nieuwe panelleden geworven via steekproeven van gemeenten.

Werkwijze Groninger Panel

Panelleden krijgen circa 10 keer per jaar een uitnodiging om om mee te doen aan een enquête. Dit zijn 5 vragenlijsten van rond de 10 à 15 minuten invultijd, en 5 vragenlijsten van maximaal 5 minuten invultijd. In totaal komt dit op anderhalf uur per jaar uit.

Deelname aan het panel is vrijwillig en deelnemers kunnen zich altijd afmelden. Op basis van de uitkomsten van de enquêtes rapporten Sociaal Planbureau Groningen of Gronings Perspectief de resultaten in publicaties op de website van Sociaal Planbureau Groningen. Meerdere keren per jaar ontvangen de panelleden een nieuwsbrief met daarin de uitkomsten van de onderzoeken.

Publieke functie

Sociaal Planbureau Groningen beheert het Groninger Panel. Het panel is een initiatief van de provinciale overheid en heeft een publieke functie. Persoonlijke gegevens en de antwoorden die men geeft bij het invullen van de enquêtes worden vertrouwelijk behandeld door Sociaal Planbureau Groningen. De resultaten uit onderzoek die worden gepubliceerd zijn nimmer te herleiden tot individuele panelleden. Sociaal Planbureau Groningen is onderdeel van CMO STAMM en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels voor Statistiek en Onderzoek.

Onderzoeksverantwoording en Privacyverklaring

Lees hier de uitgebreide onderzoeksverantwoording.

Lees hier onze privacyverklaring

 

Delen via social media