Over het Groninger Panel

Het Groninger Panel is in 2013 opgericht als burgerpanel van Het Sociaal Planbureau Groningen. Het Groninger panel is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen van Groninger inwoners in beeld worden gebracht. Hiermee brengt het Sociaal Planbureau Groningen trends en ontwikkelingen binnen de provincie Groningen in kaart en kan zij deze analyseren en duiden. Momenteel telt het Groninger Panel circa 4.700 Groningers van 18 jaar en ouder.

Deelnemers

Het Groninger Panel is een afspiegeling van de Groninger bevolking van 18 jaar en ouder. Het is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, hoog opgeleiden, laag opgeleiden, mannen, vrouwen, mensen met veel geld en mensen met minder geld en uit alle Groninger gemeenten. Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor het panel. Omdat deelname geheel vrijblijvend is en panelleden zich op ieder gewenst moment kunnen uitschrijven zullen regelmatig nieuwe panelleden worden geworven via steekproeven van de gemeenten.

Werkwijze

Het Sociaal Planbureau Groningen nodigt panelleden circa 5 keer per jaar uit om mee te doen aan enquêtes. Deelname aan het panel is vrijwillig en deelnemers kunnen zich altijd afmelden. Op basis van de uitkomsten van de enquêtes maakt het Sociaal Planbureau Groningen publicaties. Circa 3 keer per jaar ontvangen de panelleden een nieuwsbrief met daarin de uitkomsten van de onderzoeken.

 Geen commerciële doeleinden

Het Groninger Panel wordt beheerd door het Sociaal Planbureau Groningen. Het is een initiatief van de provinciale overheid en heeft geen commerciële doeleinden. Persoonlijke gegevens en de antwoorden die men geeft bij het invullen van de enquêtes worden vertrouwelijk behandeld door het Sociaal Planbureau Groningen. De resultaten uit onderzoek die worden gepubliceerd zijn nimmer te herleiden tot individuele panelleden. Het Sociaal Planbureau Groningen is onderdeel van CMO STAMM en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels voor Statistiek en Onderzoek.

 Onderzoeksverantwoording

Lees hier de uitgebreide onderzoeksverantwoording.