Armoede

Volwassenen en kinderen die langdurig in armoede leven of problematische schulden hebben ervaren meer stress en hebben minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Armoede is daarom een belangrijk thema binnen het sociaal domein. In dit dossier volgen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen over armoede.

Volwassenen en kinderen die langdurig in armoede leven of problematische schulden hebben ervaren meer stress en hebben minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Armoede is daarom een belangrijk thema binnen het sociaal domein. In dit dossier volgen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen over armoede.

nieuws

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar, ook sinds het met de economie veel beter gaat.

Gemeente Groningen hoogste aandeel huishoudens met langdurig laag inkomen

Gemeente Groningen hoogste aandeel huishoudens met langdurig laag inkomen

In de provincie Groningen neemt het risico op langdurig armoede in de meeste gemeenten toe.

Met onderzoek meer zicht op ervaringen

Met onderzoek meer zicht op ervaringen

Welke onderzoeksmethoden zijn geschikt om zicht te krijgen op ervaringen en verbeterwensen van cliënten?

Feitenblad Opgroeien in armoede 2015

Feitenblad Opgroeien in armoede 2015

Bijna 14.000 kinderen in de provincie Groningen groeien op in armoede Opgroeien in armoede heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling

Feitenblad Lage inkomens 2016

Feitenblad Lage inkomens 2016

Hoe tevreden mensen zijn met hun leefsituatie, is mede afhankelijk van het inkomen dat zij hebben. Eén op de tien huishoudens in ...

Feitenblad Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen 2016

Feitenblad Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen 2016

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen leven vaak in armoede. Dat blijkt uit de diverse armoederapporten die de afgelopen jaren ...

Opdrachten

medewerkers

medewerkers

Marian Feitsma

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

06 526 893 57
m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl