Armoede

Volwassenen en kinderen die langdurig in armoede leven of problematische schulden hebben ervaren meer stress en hebben minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Armoede is daarom een belangrijk thema binnen het sociaal domein. In dit dossier volgen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen over armoede.

nieuws

Hulp bij armoede en schulden te weinig gericht op toekomstperspectief

Hulp bij armoede en schulden te weinig gericht op toekomstperspectief

Mensen in armoede of schulden krijgen in veel gevallen niet de hulp die ze graag zouden willen.

Veenkoloniën: arme ouders hebben vijf keer vaker arme kinderen

Veenkoloniën: arme ouders hebben vijf keer vaker arme kinderen

In de Veenkoloniën heeft bijna een derde van de ouders met een laag inkomen kinderen met eveneens een laag inkomen.

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

Bijna de helft (47.9%) van de jonge eenoudergezinnen in de Veenkoloniën met minderjarige kinderen zit onder de lage inkomensgrens. Dat ...

publicaties

50 Stemmen van mensen in armoede of schulden

50 Stemmen van mensen in armoede of schulden

Een rapportage over de ervaringen van mensen met instanties die hen helpen op het gebied van inkomen, schulden en weer meedoen in de ...

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

De feiten en de cijfers voor de vijf belangrijkste opgaven waar het verschil voor de Groningse samenleving gemaakt kan worden op een rij.

Feitenblad Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën, 2019

Feitenblad Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën, 2019

Dit feitenblad geeft inzichten in hoe het in de Veenkoloniën staat wat betreft generatiearmoede.

Opdrachten

medewerkers

Opdrachten

medewerkers

Marian Feitsma

Marian Feitsma

onderzoeker/ adviseur

06 526 893 57
m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl