Armoede

Volwassenen en kinderen die langdurig in armoede leven of problematische schulden hebben ervaren meer stress en hebben minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Armoede is daarom een belangrijk thema binnen het sociaal domein. In dit dossier volgen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen over armoede.

nieuws

Prettige bejegening verdient meer aandacht in dienstverlening armoede en schulden

Prettige bejegening verdient meer aandacht in dienstverlening armoede en schulden

De dienstverlening voor mensen in armoede of schulden kan effectiever. De manier waarop cliënten tegemoet worden getreden, is daarbij ...

Zes professionals reageren op het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden

Zes professionals reageren op het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden

Naar aanleiding van de publicatie: '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' vroegen onze onderzoekers verschillende instanties op

Kom ook naar de bijeenkomst (Nog) betere dienstverlening bij armoede en schulden op 26 februari 2020

Kom ook naar de bijeenkomst (Nog) betere dienstverlening bij armoede en schulden op 26 februari 2020

Hoe ervaren mensen in armoede of schulden de hulp en ondersteuning die zij ontvangen van instanties? En hoe kunnen we bereiken dat de ...

publicaties

50 Stemmen van mensen in armoede of schulden

50 Stemmen van mensen in armoede of schulden

Een rapportage over de ervaringen van mensen met instanties die hen helpen op het gebied van inkomen, schulden en weer meedoen in de ...

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

De feiten en de cijfers voor de vijf belangrijkste opgaven waar het verschil voor de Groningse samenleving gemaakt kan worden op een rij.

Feitenblad Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën, 2019

Feitenblad Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën, 2019

Dit feitenblad geeft inzichten in hoe het in de Veenkoloniën staat wat betreft generatiearmoede.

Opdrachten

medewerkers

Opdrachten

medewerkers

Marian Feitsma

Marian Feitsma

onderzoeker/ adviseur

06 526 893 57
m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl