Armoede

Volwassenen en kinderen die langdurig in armoede leven of problematische schulden hebben ervaren meer stress en hebben minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Armoede is daarom een belangrijk thema binnen het sociaal domein. In dit dossier volgen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen over armoede.

Volwassenen en kinderen die langdurig in armoede leven of problematische schulden hebben ervaren meer stress en hebben minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Armoede is daarom een belangrijk thema binnen het sociaal domein. In dit dossier volgen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen over armoede.

nieuws

Langer zelfstandig wonen ouderen: contacten in de buurt belangrijk

Langer zelfstandig wonen ouderen: contacten in de buurt belangrijk

Naast de geschiktheid van een woning is het sociale element belangrijk voor het langer zelfstandig wonen.

Uitvoeringsprogramma leefbaarheid Provincie Groningen

Uitvoeringsprogramma leefbaarheid Provincie Groningen

Onderzoek naar de effecten van de subsidies die Provincie Groningen verstrekt in het kader van het Uitvoeringsprogramma leefbaarheid.

Groningers veelal tevreden over hun sociale contacten

Groningers veelal tevreden over hun sociale contacten

Sociaal Planbureau Groningen peilde onder het Groninger panel of en hoe zij contact onderhouden met hun sociale omgeving en of zij ...

publicaties

Feitenblad Sociale contacten

Feitenblad Sociale contacten

Sociale contacten in de eigen omgeving zijn voor een ieder in de samenleving vaak een basis voor deelname aan de samenleving. Sociale ...

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Sinds 2016 stelt de provincie Groningen vanuit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 subsidies beschikbaar. Dit doet zij om ...

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

De gegevens in deze rapportage bieden niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken en trends binnen de mogelijke gemeente ‘Het ...

Opdrachten

medewerkers

medewerkers

Sanne Visser

Sanne Visser

onderzoeker

06 528 886 95
s.visser@sociaalplanbureaugroningen.nl

Marian Feitsma

Marian Feitsma

onderzoeker / adviseur

06 526 893 57 m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl