Armoede

Volwassenen en kinderen die langdurig in armoede leven of problematische schulden hebben ervaren meer stress en hebben minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Armoede is daarom een belangrijk thema binnen het sociaal domein. In dit dossier volgen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen over armoede.

Volwassenen en kinderen die langdurig in armoede leven of problematische schulden hebben ervaren meer stress en hebben minder mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Armoede is daarom een belangrijk thema binnen het sociaal domein. In dit dossier volgen we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen over armoede.

nieuws

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

De literatuurstudie geeft een overzicht van literatuur en onderzoek naar de maatschappelijke impact van de gaswinning in Groningen.

Lichte daling eenzaamheid, maar wel meer eenzame ouderen

Lichte daling eenzaamheid, maar wel meer eenzame ouderen

In Nederland daalt het aandeel eenzame ouderen licht, maar het aantal eenzame ouderen neemt vanwege de vergrijzing toch toe.

Criminaliteitscijfers dalen al jaren

Criminaliteitscijfers dalen al jaren

Sinds het begin van deze eeuw daalt de geregistreerde criminaliteit in Nederland.

publicaties

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee ...

Feitenblad Sociale contacten 2017

Feitenblad Sociale contacten 2017

Sociale contacten in de eigen omgeving zijn voor een ieder in de samenleving vaak een basis voor deelname aan de samenleving. Sociale ...

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Sinds 2016 stelt de provincie Groningen vanuit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 subsidies beschikbaar. Dit doet zij om ...

Opdrachten

medewerkers

medewerkers

Carola Simon

Carola Simon

onderzoeker

06 236 67 636
c.simon@sociaalplanbureaugroningen.nl

Marian Feitsma

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

06 526 893 57
m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl