Zorg

De Zorgmonitor Groningen volgt ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap. De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staan daarbij centraal. De Zorgmonitor Groningen is een gezamenlijk product van het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen.

Zorg 

In de Zorgmonitor Groningen volgen we de ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap. De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staan daarbij centraal. De Zorgmonitor Groningen is een gezamenlijk product van het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen.

nieuws

Vraag en aanbod mantelzorg uit balans?

Vraag en aanbod mantelzorg uit balans?

Vanwege demografische ontwikkelingen neemt de behoefte aan mantelzorg de komende jaren fors toe.

Zorgkosten belemmeren toegang tot zorg voor één op de zeven Groningers

Zorgkosten belemmeren toegang tot zorg voor één op de zeven Groningers

Voor 14% van de Groningers vormen de kosten van zorg een belemmering om zorg te gebruiken.

Groeiend aantal Groningers met dementie

Groeiend aantal Groningers met dementie

In 2015 had ongeveer 1,6% van de Groningers een vorm van dementie; in 2040 zal dat volgens de prognoses 3,2% zijn.

publicaties

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

In steeds meer dorpen en wijken in de provincie Groningen nemen inwoners verantwoordelijkheid voor de organisatie van goede zorg en/of ...

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

De Zorgmonitor Groningen onderzocht in oktober 2017 hoe gemeenten en werkveld aankijken tegen de (beoogde) transformatie in zorg en ...

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

opdrachten

medewerkers

medewerkers