Zorg

De Zorgmonitor Groningen volgt ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap. De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staan daarbij centraal. De Zorgmonitor Groningen is een gezamenlijk product van het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen.

Zorg 

In de Zorgmonitor Groningen volgen we de ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap. De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staan daarbij centraal. De Zorgmonitor Groningen is een gezamenlijk product van het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen.

nieuws

Factsheet arbeidsmarkt, zorg en welzijn 2017 (ZorgpleinNoord)

Factsheet arbeidsmarkt, zorg en welzijn 2017 (ZorgpleinNoord)

ZorgpleinNoord heeft factsheets opgesteld over arbeidsmarkt, zorg en wjk, o.a. van de provincie Groningen.

Verdiepende analyse cliëntervaringsonderzoek 2016

Verdiepende analyse cliëntervaringsonderzoek 2016

De (over)belasting van de mantelzorg en de eigen bijdrage zijn aangrijpingspunten voor een verbetering van de Wmo.

Wmo-cliënt vaak alleen in (keukentafel) gesprek met gemeente

Wmo-cliënt vaak alleen in (keukentafel) gesprek met gemeente

Bijna niemand maakt gebruik van de onafhankelijke cliëntondersteuner, blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo.

publicaties

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

In steeds meer dorpen en wijken in de provincie Groningen nemen inwoners verantwoordelijkheid voor de organisatie van goede zorg en/of ...

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

De Zorgmonitor Groningen onderzocht in oktober 2017 hoe gemeenten en werkveld aankijken tegen de (beoogde) transformatie in zorg en ...

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

06 528 886 96
m.bakker@sociaalplanbureaugroningen.nl

Sanne Visser

Sanne Visser

onderzoeker

06 528 886 95
s.visser@sociaalplanbureaugroningen.nl