Zorg

De Zorgmonitor Groningen volgt ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap. De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staan daarbij centraal. De Zorgmonitor Groningen is een gezamenlijk product van het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen.

Zorg 

In de Zorgmonitor Groningen volgen we de ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap. De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staan daarbij centraal. De Zorgmonitor Groningen is een gezamenlijk product van het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen.

nieuws

Uitnodiging: Werkconferentie Groninger Ouderenzorg: kracht in de keten!

Uitnodiging: Werkconferentie Groninger Ouderenzorg: kracht in de keten!

Werkconferentie Groninger Ouderenzorg: kracht in de keten! 22 november 2018 in het Provinciehuis van Groningen.

Gezondheidsverschillen en gezondheidswinst, begin bij armoede

Gezondheidsverschillen en gezondheidswinst, begin bij armoede

Nederlanders zijn gezonder geworden, maar de verschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn niet afgenomen.

Weer meer Groningers positief over Wmo

Weer meer Groningers positief over Wmo

In vergelijking met vorig jaar is sprake van een stijgende lijn bij de positieve ervaringen van Wmo-ondersteuning.

publicaties

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

In steeds meer dorpen en wijken in de provincie Groningen nemen inwoners verantwoordelijkheid voor de organisatie van goede zorg en/of ...

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

De Zorgmonitor Groningen onderzocht in oktober 2017 hoe gemeenten en werkveld aankijken tegen de (beoogde) transformatie in zorg en ...

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

opdrachten

medewerkers

medewerkers