Zorg

De Zorgmonitor Groningen volgt ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap. De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staan daarbij centraal. De Zorgmonitor Groningen is een gezamenlijk product van het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen.

Zorg 

In de Zorgmonitor Groningen volgen we de ontwikkelingen, knelpunten en trends in het Groningse zorglandschap. De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staan daarbij centraal. De Zorgmonitor Groningen is een gezamenlijk product van het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen.

nieuws

Zorgmonitor Groningen: preventief ouderenbeleid terug op gemeentelijke agenda’s

Zorgmonitor Groningen: preventief ouderenbeleid terug op gemeentelijke agenda’s

Gemeenten hebben zij aanzienlijke ambities, vooral voor basisvoorzieningen en woningen voor ouderen en voor positief gezond ouder worden.

Faillissement ouderenzorg te voorkomen?!

Faillissement ouderenzorg te voorkomen?!

“Het huidige zorglandschap schudt op zijn grondvesten" zegt Branchevereniging ActiZ. Het ingrijpend veranderen van de ouderenzorg is urgent.

Groninger ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst

Groninger ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst

Een totaalbeeld van de samenwerking en samenhang in de Groninger ouderenzorg, van preventie tot langdurige zorg.

publicaties

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

In het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ belicht Sociaal Planbureau Groningen knelpunten en opgaven in de hele zorgketen, van ...

Magazine ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Magazine ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Groninger ouderen en mantelzorgers vertellen zelf over wat ze vinden van de zorg en ondersteuning die ze krijgen.

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers