Werkwijze

Sociaal Planbureau Groningen monitort trends en ontwikkelingen in het sociale domein. We leveren informatie en kennis die relevant is voor beleidsontwikkeling in het brede maatschappelijke veld.

Met partners

Onze werkwijze kenmerkt zicht door nauwe contacten met inwoners, overheden, maatschappelijke instellingen en kennisinstituten. Ieder thema heeft een eigen begeleidingscommissie of regiegroep met experts uit het veld op het betreffende thema. Zo weten we wat er speelt en waar het schuurt. Hoewel het planbureau een onafhankelijk kennisinstituut is, wordt een ieder uitgenodigd om een inbreng of bijdrage te leveren aan onze programmering.

Monitoren en verdiepen

We monitoren langjarig op de thema’s Leefbaarheid, Jeugd en Zorg. Daarnaast doen we verdiepend onderzoek naar actuele onderwerpen binnen het sociale domein. Dat doen we onder andere door het bundelen en ontsluiten van beschikbare informatie. We kijken altijd naar de harde feiten en cijfers én naar de ervaring en beleving van inwoners.

Gezamenlijk duiden

Samen met onze partners geven we duiding aan de uitkomsten van de onderzoeken. Dit doen we tijdens werkplaatsen waar we met elkaar aan het werk gaan. Het planbureau biedt inzichten door de resultaten van onderzoek te presenteren. We faciliteren de gezamenlijke duiding door experts en andere betrokkenen de gelegenheid te geven hun visie te geven op de uitkomsten.

Kwantitatief en kwalitatief

Sociaal Planbureau Groningen heeft een eigen database waardoor we efficiënt kwantitatief onderzoek kunnen doen. We vragen inwoners naar hun ervaring middels paneluitvragen. We hebben de beschikking over een uitstekend kwalitatief onderzoeksinstrument om in korte tijd inzicht te krijgen in verschillende perspectieven.

Wetenschappelijk verantwoord beleidsonderzoek

Al onze medewerkers zijn academisch geschoold; enkele medewerkers zijn gepromoveerde onderzoekers. De adviesraad geeft ons een kritische reflectie op de kwaliteit van het onderzoek. Zo borgen we de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.

Delen via social media