Aardbevingen

De afgelopen jaren is de provincie Groningen getroffen door kleine en grotere aardschokken als gevolg van gaswinning.  De  aardbevingen zijn dan ook een belangrijk thema in de provincie. In dit thema volgen we de ontwikkelingen van de Groningse aardbevingen op het leven van de bewoners in het gebied.

nieuws

Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

Kort na de meting in Westerwijtwerd ontving het Groninger Panel een extra vragenlijst over hun ervaringen direct na de beving. Ruim ...

Samenhang en samenwerking in het gaswinningsgebied

Samenhang en samenwerking in het gaswinningsgebied

In sommige dorpen en wijken in de provincie Groningen is er veel samenhang en samenwerking tussen bewoners, in anderen juist veel ...

Beleid gaswinning zet leven van bewoners langdurig op slot

Beleid gaswinning zet leven van bewoners langdurig op slot

Welke impact heeft de versterkingsoperatie op bewoners van het aardbevingsgebied? Gronings Perspectief peilde het Groninger Panel.

publicaties

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

De gegevens in deze rapportage bieden niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken en trends binnen de mogelijke gemeente ‘Het ...

Rapport Groninger Panel over nieuw schadeprotocol 2017

Rapport Groninger Panel over nieuw schadeprotocol 2017

De nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt momenteel, in afstemming met bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroepen zoals het ...

Rapport Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen 2016

Rapport Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen 2016

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat zijn de actuele en geprognotiseerde gevolgen van de aardbevingen voor de ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Eddy de Tiège

Eddy de Tiège

onderzoeker

06 528 886 94
e.detiege@sociaalplanbureaugroningen.nl

Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

06 127 478 28
m.janssens@sociaalplanbureaugroningen.nl

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl