Filter resultaten

Thema

Type

Wij volgen trends en ontwikkelingen in Groningen

Sociaal Planbureau Groningen volgt trends en ontwikkelingen in het sociale domein.
Met als doel het ondersteunen van het beleid en de praktijk bij de Groningse gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties.
Samen met hen werken wij aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

Thema's

Brede Welvaart

Corona

Zorg

Armoede

Aardbevingen

Energietransitie

Feiten en cijfers

 • 20%
  van Groningers is 65 jaar of ouder
 • 10%
  van minderjarige kinderen leeft in Groningen in armoede
 • 44%
  van Groningers ervaart energiekosten als hoog
 • 23%
  maakt zich zorgen over toekomst dorp of wijk

Stem van de Groninger

 • 70%
  “Ik ben trots op mijn provincie”
 • 68%
  “Ik maak me zorgen om klimaatverandering”
 • 7,6
  gemiddeld rapportcijfer van Groningers voor eigen gezondheid
 • Meer Groninger panel

Hoe gaat het écht met Groningers?

Alles over brede welvaart lees je hier.

Meer weten over sociale aspecten van energietransitie?

Wij helpen je graag.

Ontgroening en vergrijzing in Groningen.

Wij bieden inzicht.

Uitgelicht nieuws

Brede Welvaart

Bevindingen uit behoeftepeiling: vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers

Overig nieuws

Sociaal Planbureau Groningen bestaat 10 jaar

Brede Welvaart

Veranderende bevolkingssamenstelling Groningen brengt uitdagingen met zich mee

De samenstelling van de Groningse bevolking is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het aandeel jongeren is in de afgelopen 10 jaar gedaald (ontgroening), terwijl het aandeel 65-plussers juist steeg (vergrijzing). Daarnaast nam het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Deze verschuivingen in de bevolking brengen allerlei uitdagingen met zich mee en vra

Brede Welvaart

Groeiend aantal Groningers maakt zich zorgen om de toekomst

Via het Groninger Panel zijn begin 2023 bijna 2.500 Groningers bevraagd over de toekomst van Groningen. Over welke ontwikkelingen in de samenleving maken zij zich zorgen en wat is volgens hen belangrijk voor een toekomstig fijn leven? In aanvulling op deze uitvraag laten Sociaal Planbureau Groningen en Groninger Dorpen in een feitenblad zien dat er

Brede Welvaart

Brede Welvaart in noordelijke provincies stabiel

Groningers, Friezen en Drenten waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De leefbaarheid in de noordelijke provincies bleef hiermee de afgelopen jaren stabiel. Ook zijn er nauwelijks verschillen tussen de provincies. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Planbureau Fryslân en Trendbureau

Publicaties

Brede Welvaart

Feitenblad De toekomst van Groningen

Brede Welvaart

Rapport Wonen en werken in het noorden

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen

Aleid Brouwer

Bijzonder hoogleraar/onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Heike Delfmann

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Erik Meij

onderzoeker

 • Mail