Energietransitie

Energietransitie in Groningen

De energietransitie is één van de grootste sociaal-maatschappelijke opgaven van de komende periode. De veranderingen van ons energiesysteem raakt alle Groningers. We volgen de verschillende sociale aspecten van de energietransitie.

Gerelateerd nieuws

Energietransitie

Energietransitie bekeken per gemeente

Energietransitie

Twee derde Groningers maakt zich ongerust om milieu en klimaatverandering

Energietransitie

Groningers ervaren energiekosten vaak als hoog

De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor Groningse huishoudens. Met name ten aanzien van de betaalbaarheid van de energietransitie voor alle inkomensgroepen liggen er de nodige uitdagingen. Zo is te verwachten dat de duurzame renovatie voor woningeigenaren met lage inkomens moeilijker te realiseren is, aangezien het inkomen en de waarde

Energietransitie

Bewonersparticipatie in energietransitie nog beperkt

Vanuit nieuwe wet- en regelgeving (Klimaatwet, Regionale Energie Strategie, gemeentelijke Transitievisies Warmte en Omgevingswet) krijgen inwoners de komende jaren een steeds belangrijkere rol in plan- en besluitvorming van lokale groene energieprojecten en de verduurzaming en gasvrij maken van hun eigen wijken en woningen. Er zijn verschillenden v

Energietransitie

Groningers zien liever zonneparken dan windmolens in woonomgeving

De energietransitie brengt zichtbare ingrepen in de fysieke leefomgeving met zich mee. Bijvoorbeeld door aanpassingen in en om de woning en door de komst van windmolens of zonneparken. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de mate waarin inwoners hun woonomgeving waarderen. Onderzoek onder het Groninger Panel laat zien dat de komst van win

Publicaties

Energietransitie

Onderzoeksrapport Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad

Energietransitie

Rapport Groningers over milieu, energie en duurzaamheid 2015

Saskia Duursma

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Hermien Maarsingh

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter