Energietransitie

Energietransitie in Groningen

De energietransitie is één van de grootste sociaal-maatschappelijke opgaven van de komende periode. De veranderingen van ons energiesysteem raakt alle Groningers. We volgen de verschillende sociale aspecten van de energietransitie.

Gerelateerd nieuws

Energietransitie

Energietransitie bekeken per gemeente

Energietransitie

Twee derde Groningers maakt zich ongerust om milieu en klimaatverandering

Energietransitie

Groningers ervaren energiekosten vaak als hoog

“Ook bij hogere inkomens worden de energiekosten door meer dan vier op de tien Groningers als hoog ervaren.” De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor Groningse huishoudens. Met name ten aanzien van de betaalbaarheid van de energietransitie voor alle inkomensgroepen liggen er de nodige uitdagingen. Zo is te verwachten

Energietransitie

Sociaal Planbureau Groningen doet in 2020 onderzoek naar sociale aspecten energietransitie

“Deze ontwikkeling raakt alle Groningers. Het is dan ook van groot belang inzicht te hebben de houding, mening, verwachtingen en het gedrag van Groningers ten aanzien van de energietransitie.” Groningen staat, net als de rest van Nederland, aan het begin van de energietransitie. De overgang naar duurzame energie kan veel van in

Energietransitie

Bewonersparticipatie in energietransitie nog beperkt

“Deze uitkomsten geven onder andere aan dat er speciale aandacht nodig is voor inwoners die niet willen participeren; in het bijzonder onder de groep die in armoede leeft.” Vanuit nieuwe wet- en regelgeving (Klimaatwet, Regionale Energie Strategie, gemeentelijke Transitievisies Warmte en Omgevingswet) krijgen inwoners de komend

Publicaties

Energietransitie

Rapport Groningers over milieu, energie en duurzaamheid 2015

Saskia Duursma

adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

 • Mail
 • LinkedIn

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Hermien Maarsingh

adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter