Opdrachten

Filteren op categorie
Leefbaarheid

Binnenlandse verhuizingen hebben behoorlijke invloed op groeiende inkomensverschillen in Noord-Nederland

Aanleiding De provincies Drenthe en Groningen willen weten of de inkomensverschillen tussen krimp-, anticipeer- en overige gebieden groter worden door verhuizingen. Een anticipeergebied is een gebied waar in de toekomst krimp wordt verwacht. Reden om Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe te vragen om hiernaar onderzoek te

Leefbaarheid

Tussenevaluatie Leefbaarheidsprogramma // NCG

Aanleiding De leefbaarheid van het aardbevingsgebied moet een forse impuls krijgen. Dat staat in het bestuursakkoord Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen dat de minister van Economische Zaken, de provincie Groningen en negen gemeenten hebben gesloten. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn sinds 2014 in totaal acht leefbaarheidsprogramma

Jeugd

Geoorloofd verzuim

[su_quote]De omvang van geoorloofd verzuim blijft (nog vaak) onderbelicht, maar vraagt om een aanpak op meerdere niveaus.[/su_quote] Aanleiding Uit schoolregistraties blijkt dat soms meer dan 30% van de leerlingen meerdere weken per jaar geoorloofd afwezig is. Vaak of langdurig verzuimen kan duiden op onderliggende problemen en het kan de leerpre

Leefbaarheid

Tweede Monitor Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020

“Inzet voor een vitale provincie waarin mensen zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen voor wat zij belangrijk vinden in hun directe woon-, werk- en leefomgeving” Via het Programma Leefbaarheid 2016-2020 zet de provincie Groningen zich in voor een vitale provincie. Sinds 2016 heeft zij (tot medio 2018) 197 initiatieven ondersteund die de leef

Zorg

Versnellingssessies transformatie Beschermd Wonen & Opvang // Groninger gemeenten

“In meerdere sessies kwam naar voren dat cliënten een veilige sfeer en begeleiding op maat, door vaste professionals met inlevingsvermogen en vakkennis, enorm belangrijk vinden.” Aanleiding Sinds 1 januari 2015 wordt het beschermd wonen van mensen met een psychiatrische aandoening of een psychosociale achtergrond geregeld via de Wmo. Hiermee

Zorg

Cliëntervaringsonderzoek Wmo // Groninger gemeenten

“Bijna vier op de vijf Wmo-cliënten hebben positieve ervaringen met het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning op hun leven.” Aanleiding Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (doen) voeren. Het onderzoek dient volgens l

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Geerte Boven

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn

Iris Holman

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn