Publicaties

Filter
Feitenblad Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën, 2019

Feitenblad Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën, 2019

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

Magazine ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Magazine ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Feitenblad Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën, 2018

Feitenblad Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën, 2018

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslan en Drenthe 2018

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslan en Drenthe 2018

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Sociale contacten 2017

Feitenblad Sociale contacten 2017

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

Rapport Groninger Panel over nieuw schadeprotocol 2017

Rapport Groninger Panel over nieuw schadeprotocol 2017

Rapport Versnellingskamers armoedebeleid gemeente Grootegast 2017

Rapport Versnellingskamers armoedebeleid gemeente Grootegast 2017

Paneluitvraag Participatiemonitor – Vrijwilligerswerk 2017

Paneluitvraag Participatiemonitor – Vrijwilligerswerk 2017

Paneluitvraag Nieuwe Democratie 2017

Paneluitvraag Nieuwe Democratie 2017

Rapport Provinciale Analyse CEO Wmo 2017

Rapport Provinciale Analyse CEO Wmo 2017

Feitenblad Wmo: Cliëntervaring Wmo 2017

Feitenblad Wmo: Cliëntervaring Wmo 2017

Feitenblad Zorgmonitor Bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 2017

Feitenblad Zorgmonitor Bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 2017

Paneluitvraag Leefbaarheidsmonitor – Leefbaarheid en bevolkingskrimp 2016

Paneluitvraag Leefbaarheidsmonitor – Leefbaarheid en bevolkingskrimp 2016

Feitenblad Prognose aantallen jeugdigen 2014 tot 2040

Feitenblad Prognose aantallen jeugdigen 2014 tot 2040

1 2 3 6