Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Gerelateerd nieuws

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Onderzoek onder noordelijke (beroeps-)bevolking naar Leven Lang Ontwikkelen

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Spot TV en Sociaal Planbureau Groningen slaan handen ineen voor jongerenparticipatie

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Online veiligheid en mesbezit van jongeren in de provincie Groningen

De online wereld brengt soms risico’s mee voor jongeren. Denk hierbij aan pesten, de ongewenste verspreiding van pikante foto’s, of ander problematisch gebruik van sociale media. Zo ligt overmatig schermgebruik op de loer, waardoor jongeren stressklachten en slaapproblemen kunnen krijgen. Ook het sociale leven en school kan er onder leiden. In

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Participatie en vertrouwen in de democratie

De afgelopen jaren zijn de inwoners van de provincie Groningen via het Groninger Panel gevraagd naar hun ervaringen en meningen over vertrouwen in instituties en de politiek, tevredenheid met gemeentelijk beleid, de mate van invloed op inrichting eigen woonomgeving en de inspraak van inwoners op het beleid en planvorming van de gemeente. Voelen inw

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Oprichting jeugdpanel Groningen

In de provincie Groningen werken we aan het opzetten van een jeugdpanel. Naast het Groninger Panel voor volwassenen willen we graag weten wat er speelt onder jongeren. Wat vinden Groninger jongeren belangrijk en hoe staan zij tegenover maatschappelijke vraagstukken? Het doel hiervan is om jongeren te laten meepraten en meedenken over thema’s die

Publicaties

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Iedereen leert! Monitor Leven Lang Ontwikkelen Noord-Nederland 2023

Armoede

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022

Brede Welvaart

Feitenblad Prognose aantallen jeugdigen 2014 tot 2040