Jeugd, onderwijs en arbeidsmarkt

Jeugd in Groningen

Hoe gaat het met kinderen en jongeren in de provincie Groningen? Binnen het thema jeugd staat elk jaar een thema centraal dat we uitdiepen. In 2020 is dat (on)geoorloofd verzuim. Wat is hierbij het verhaal van Groningse kinderen, jongeren, ouders, professionals en bestuurders?

Gerelateerd nieuws

Zorg

Vooraankondiging 3 webinars Focus op de zorg voor ouderen

Leefbaarheid

Onderzoek naar dorpshuizen van de gemeente Het Hogeland

Zorg

Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

65-plussers die zelfredzaam en vitaal zijn, hebben doorgaans minder, of pas op een later moment, zorg nodig en kunnen langer zelfstandig wonen (SCP, 2017). Dit is belangrijk, want een groeiend aantal senioren dat zorg nodig heeft, betekent ook een grotere vraag naar zorgpersoneel, behandelingen en ondersteuning. In overheidsbeleid wordt daarom inge

Zorg

Hoe goed begrijpen senioren in Noord-Nederland medische informatie?

Senioren die vitaal, positief ingesteld en gezond zijn hebben doorgaans minder zorg nodig, of hebben pas op een later moment in hun leven zorg nodig (SCP, 2017). Niet iedereen beschikt vanzelfsprekend over de ‘gezondheidsvaardigheden’ die nodig zijn om zo vitaal en gezond mogelijk oud te worden. Hoe denken de inwoners in Noord-Nederland zélf o

Leefbaarheid

Groot leefbaarheidsonderzoek in Groningen, Friesland en Drenthe

Half oktober 2020 ontvangen 15.000 inwoners in Noord-Nederland een vragenlijst over hoe zij de leefbaarheid in hun dorp of wijk ervaren. De vragenlijst wordt voorgelegd aan de burgerpanels in Groningen, Friesland en Drenthe. De uitkomsten van het onderzoek helpen beleidsmakers van provincies en gemeenten om beter in te kunnen spelen op de behoeften

Publicaties

Armoede

Webinar '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' terugkijken

Armoede

Feitenblad Armoede: het beeld van de gemeente Het Hogeland 2020

Armoede

Feitenblad Armoede: het beeld van de gemeente Loppersum 2020

Iris Holman

onderzoeker-adviseur

Hermien Maarsingh

adviseur

Imke Oosting

Onderzoeker

Jessy Snip

Onderzoeker