Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Participatie en vertrouwen in de democratie

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Oprichting jeugdpanel Groningen

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Hoe voorkomen we schooluitval en bieden we hulp en zorg op de juiste plek?

Ondanks jarenlange inzet neemt schooluitval en schoolverzuim niet af. Dat is de conclusie van een verkennend onderzoek in het regionale kennis- en leeratelier Samenhang preventie en hulpverlening van C4Youth. Het goede nieuws: er zijn veel kansen tot verbetering en men wil hiermee aan de slag gaan in het kennisatelier. In dit artikel vind je een ov

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Verkenning jeugdpanel provincie Groningen

Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties worstelen met het concreet vormgeven van jeugdparticipatie in de provincie Groningen. Jeugdparticipatie is het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren bij beleid, bij voorzieningen waar ze zelf gebruik van maken en bij activiteiten voor anderen in de samenleving (NJI, 2021) en is een i

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Webinar ‘Wat vinden kinderen en jongeren?’

Wanneer: Dinsdag 20 april 2021 van 15:30 – 17:00 uur Wat: Gratis online webinar met maximaal 70 deelnemers Genodigden: Iedereen met interesse in het onderwerp is welkom bij het webinar   De rechten van het kind zijn vastgelegd in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. In het verdrag staat dat het bel

Publicaties

Brede Welvaart

Feitenblad De toekomst van Groningen

Brede Welvaart

Rapport Wonen en werken in het noorden

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen

Hermien Maarsingh

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn