Erik Meij

dr. Erik Meij

Erik Meij is onderzoeker op het gebied van (generatie)armoede. Zijn werk kenmerkt zich door een participatieve en actiegerichte benadering. Zo werden in 2023 de resultaten van een participatief onderzoek met Kansrijk Groningen gepubliceerd in De Cirkel van Generatiearmoede. Bekijk ook deze video over het onderzoek. Erik schrijft daarnaast op persoonlijke titel stukken over armoede (lees bijvoorbeeld dit artikel) en is te boeken als spreker.

Erik wil als onderzoeker complexe processen achter armoede op begrijpelijke wijze inzichtelijk maken en duiden. In zijn eentje kom hij een aardig eind, maar liever vraagt hij mensen die zelf armoede ervaren (hebben) om hem een handje te helpen. Op deze manier blijven wetenschappelijke inzichten geworteld in de ervaringen van mensen en blijven daaruit voortvloeiende adviezen altijd dichtbij de realiteit van de mensen waar het om gaat.

Zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op het beter begrijpen van armoedebeleving in achterstandsgebieden. Een drieluik van studies biedt gedetailleerde inzichten in de leefwereld van armoede in verschillende contexten; Groningen stad, de Groninger Veenkoloniën en Calgary, Canada.

Dat systeemwereld en leefwereld elkaar maar moeilijk weten te vinden, is inmiddels een bekend probleem. Na de diepgaande inzichten in de leefwereld van mensen in armoede, verworven door zijn promotieonderzoek, vond Erik het daarom belangrijk om ervaring op te doen in het maatschappelijke werkveld. Ruim een jaar werkte hij als opbouwwerker in Delfzijl-Noord.

In deze prachtige rol mocht hij bewoners ondersteunen en hun belangen behartigen in de enorme sociaal-ruimtelijke opgave die de versterking van de Zandplatenbuurt (ca. 900 woningen) met zich meebrengt. Naast ontzettend veel plezier, leverde dit ook waardevolle lessen op. Over goede en minder goede samenwerkingen tussen inwoners en overheden, en waarom unieke kansen soms onbenut blijven door bureaucratische obstakels.