Heike Delfmann

dr. Heike Delfmann

Heike is onderzoeker in hart en nieren. Ze hecht veel waarde aan objectief en onafhankelijk onderzoek, het liefst met een duidelijke maatschappelijke doelstelling.

De context speelt bij haar onderzoek altijd een belangrijke rol, zoals ook blijkt uit haar promotieonderzoek. Heike is gepromoveerd in de economische geografie met een proefschrift over de invloed van ondernemerschap in krimpgebieden en in de context van vergrijzing en leefbaarheid. Als economisch geograaf heeft ze in het bijzonder aandacht voor de lokale en regionale setting van vraagstukken. De inhoudelijke gemeenschappelijke delers in haar werk en onderzoek tot nu toe zijn bij uitstek regionale economie, in het bijzonder ondernemerschap en de (regionale) arbeidsmarkt en onderwijs.

Heike werkt graag cijfermatig, maar combineert daarbij graag kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De cijfers geven een objectief beeld, en bieden zicht op relaties en verhoudingen. In gesprek met mensen krijgen de cijfers vervolgens kleur en betekenis. Vanuit deze achtergrond werkt Heike voornamelijk binnen het programma Brede Welvaart.

Onderzoeker

Werkdagen: ma | di | wo | do

  • Mail
  • LinkedIn