Nieuws

Filter
Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Vinden Groningers dat zij voldoende invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van hun woonomgeving?

Vinden Groningers dat zij voldoende invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van hun woonomgeving?

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

Voelen Groningers zich voldoende betrokken bij hun woonomgeving?

Voelen Groningers zich voldoende betrokken bij hun woonomgeving?

Zes professionals reageren op het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden

Zes professionals reageren op het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden

Kom ook naar de bijeenkomst (Nog) betere dienstverlening bij armoede en schulden op 26 februari 2020

Kom ook naar de bijeenkomst (Nog) betere dienstverlening bij armoede en schulden op 26 februari 2020

Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachtingen bewoners met veel schade

Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachtingen bewoners met veel schade

Grote impact van beving Westerwijtwerd

Grote impact van beving Westerwijtwerd

Jong en oud bezig met gezond blijven, maar veel ruimte voor verbetering

Jong en oud bezig met gezond blijven, maar veel ruimte voor verbetering

Hulp bij armoede en schulden te weinig gericht op toekomstperspectief

Hulp bij armoede en schulden te weinig gericht op toekomstperspectief

Presentaties Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig, 29 november 2019

Presentaties Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig, 29 november 2019

Langdurige lage ervaren leefbaarheid leidt tot grotere verhuiswens

Langdurige lage ervaren leefbaarheid leidt tot grotere verhuiswens

Huurders minder tevreden met onderhoudsstaat en energiezuinigheid woning

Huurders minder tevreden met onderhoudsstaat en energiezuinigheid woning

Genoegen nemen met minder – Een bewuste politieke keuze of een gebrek aan informatie?

Genoegen nemen met minder – Een bewuste politieke keuze of een gebrek aan informatie?

Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig 29 november 2019

Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig 29 november 2019

Veenkoloniën: arme ouders hebben vijf keer vaker arme kinderen

Veenkoloniën: arme ouders hebben vijf keer vaker arme kinderen

Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

Kennistafel over herstel rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied

Kennistafel over herstel rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied

Zorgmonitor Groningen: preventief ouderenbeleid terug op gemeentelijke agenda’s

Zorgmonitor Groningen: preventief ouderenbeleid terug op gemeentelijke agenda’s

SCP: Kwaliteit van leven hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei

SCP: Kwaliteit van leven hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

1 2 3 5