Nieuws

Filter
Onderzoeken naar gevolgen van aardbevingen voor woongenot en leefbaarheid samengebracht onder één thema

Onderzoeken naar gevolgen van aardbevingen voor woongenot en leefbaarheid samengebracht onder één thema

Gezondheidsverschillen en gezondheidswinst; een samenhangende aanpak van armoede is essentieel

Gezondheidsverschillen en gezondheidswinst; een samenhangende aanpak van armoede is essentieel

Arbeidsmarktmonitor Groningen online

Arbeidsmarktmonitor Groningen online

SCP: Leefniveau stijgt maar de verschillen tussen groepen blijven groot

SCP: Leefniveau stijgt maar de verschillen tussen groepen blijven groot

Noorderlingen geven leefbaarheid een ruime voldoende

Noorderlingen geven leefbaarheid een ruime voldoende

Doorontwikkeling van de jeugdmonitor

Doorontwikkeling van de jeugdmonitor

Weer meer Groningers positief over Wmo

Weer meer Groningers positief over Wmo

Armoede in de Veenkoloniën: van generatie op generatie

Armoede in de Veenkoloniën: van generatie op generatie

Toegang tot psychosociale zorg onderzocht door C4Youth

Toegang tot psychosociale zorg onderzocht door C4Youth

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Eerste nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede

Eerste nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede

Lichte daling eenzaamheid, maar wel meer eenzame ouderen

Lichte daling eenzaamheid, maar wel meer eenzame ouderen

Beschermd wonen en Opvang: met doetafels van bedenken naar doen

Beschermd wonen en Opvang: met doetafels van bedenken naar doen

Onderzoek geeft inzicht in netwerk vrijwilligersorganisaties Haren

Onderzoek geeft inzicht in netwerk vrijwilligersorganisaties Haren

Uw privacy staat voorop bij het Sociaal Planbureau Groningen

Uw privacy staat voorop bij het Sociaal Planbureau Groningen

Criminaliteitscijfers dalen al jaren

Criminaliteitscijfers dalen al jaren

Armoede in Groningen: risicogroepen in beeld

Armoede in Groningen: risicogroepen in beeld

Planbureau doet onderzoek met CBS Microdata

Planbureau doet onderzoek met CBS Microdata

Vraag en aanbod mantelzorg uit balans?

Vraag en aanbod mantelzorg uit balans?

Zorgkosten belemmeren toegang tot zorg voor één op de zeven Groningers

Zorgkosten belemmeren toegang tot zorg voor één op de zeven Groningers

Vervoersarmoede probleem voor kwetsbare groep Groningers

Vervoersarmoede probleem voor kwetsbare groep Groningers