Nieuws

Filter
9 juni: Webinar ’50 stemmen van mensen in armoede of schulden’

9 juni: Webinar ’50 stemmen van mensen in armoede of schulden’

Toekomstverwachting is langdurig meer armoede en werkloosheid

Toekomstverwachting is langdurig meer armoede en werkloosheid

Eerste resultaten corona panelonderzoek

Eerste resultaten corona panelonderzoek

Armoedecijfers in beeld per gemeente

Armoedecijfers in beeld per gemeente

Nieuw feitenblad over doorbreken generatie-armoede

Nieuw feitenblad over doorbreken generatie-armoede

Onderzoek van Gronings Perspectief naar psychosociale gevolgen gaswinning in Groningen

Onderzoek van Gronings Perspectief naar psychosociale gevolgen gaswinning in Groningen

Panelonderzoek naar de effecten van de coronacrisis

Panelonderzoek naar de effecten van de coronacrisis

Consortium gaat het Nationaal Programma Groningen (NPG) structureel monitoren en evalueren

Consortium gaat het Nationaal Programma Groningen (NPG) structureel monitoren en evalueren

Respectvolle bejegening verdient meer aandacht in dienstverlening armoede en schulden

Respectvolle bejegening verdient meer aandacht in dienstverlening armoede en schulden

Energietransitie bekeken per gemeente

Energietransitie bekeken per gemeente

Twee derde Groningers maakt zich ongerust om milieu en klimaatverandering

Twee derde Groningers maakt zich ongerust om milieu en klimaatverandering

Groningers ervaren energiekosten vaak als hoog

Groningers ervaren energiekosten vaak als hoog

Sociaal Planbureau Groningen doet in 2020 onderzoek naar sociale aspecten energietransitie

Sociaal Planbureau Groningen doet in 2020 onderzoek naar sociale aspecten energietransitie

Bewonersparticipatie in energietransitie nog beperkt

Bewonersparticipatie in energietransitie nog beperkt

Groningers zien liever zonneparken dan windmolens in woonomgeving

Groningers zien liever zonneparken dan windmolens in woonomgeving

Eén op zeven Groningers zit in negatieve energiespiraal

Eén op zeven Groningers zit in negatieve energiespiraal

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Vinden Groningers dat zij voldoende invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van hun woonomgeving?

Vinden Groningers dat zij voldoende invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van hun woonomgeving?

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

Voelen Groningers zich voldoende betrokken bij hun woonomgeving?

Voelen Groningers zich voldoende betrokken bij hun woonomgeving?

Zes professionals reageren op het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden

Zes professionals reageren op het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden

1 2 3 6