Imke Oosting

drs. Imke Oosting

Imke werkt sinds 2013 voor CMO STAMM. Onderwijs is haar specialiteit, maar ook andere onderwerpen hebben haar interesse. Bijvoorbeeld onderzoek naar klant- en medewerkerstevredenheid. Imke werkt veel met grote databestanden. Waar anderen stoppen met in de cijfers duiken, gaat zij door, op zoek naar antwoorden. Imke werkt nauwkeurig, houdt erg van afspraak is afspraak, is kritisch, houdt ervan het goede te benadrukken in mensen en trajecten, om zo ontwikkelingen in gang te zetten en te houden.

Juist de afwisseling van kwantitatief en kwalitatief onderzoek spreekt haar aan. “Het is heel verfrissend om door middel van interviews en groepsgesprekken verhalen achter cijfers boven water te krijgen. Zo helpen verhalen en ervaringen van cliënten in de zorg bijvoorbeeld om het werken met zorgplannen te evalueren.”

Een van haar grotere en boeiende opdrachten is het verzorgen van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport verschijnt jaarlijks en brengt de ontwikkelingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in kaart. Daarnaast is er aandacht voor Drentse leerlingen en hun afstudeerrichting in het mbo, hbo en wo. Het onderhouden van contacten met de regiegroep, scholen en andere betrokkenen in het onderwijsveld, het verzamelen en analyseren van gegevens maakt het werk bijzonder afwisselend.

Als getogen Groninger en nu import Drent vindt Imke het prettig samenwerken met en voor Noordelingen. Niet kletsen, maar doen, nuchter, maar wel met humor.
Haar manier van werken typeert zich door “Luisteren, meedenken en doen.”

Imke is in 1995 afgestudeerd in Beleidssociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Eerst werkzaam geweest als marktonderzoeker, daarna als onderzoeker bij Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlem. Met deze ervaringen kan Imke de vertaalslag naar bruikbare informatie voor beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, provincies en andere organisaties prima maken.

Onderzoeker

Werkdagen: ma | di | do

  • Mail
  • LinkedIn