Femke de Haan

“Het is een uitdaging om informatie en kennis over te dragen op een toegankelijke en begrijpelijke manier.”

Femke is een enthousiaste onderzoeker die het liefst projecten doet waarin onderzoek direct gekoppeld wordt aan de beleidspraktijk. Ze is constant op zoek naar een goed evenwicht tussen het toepassen van haar onderzoeksexpertise, een praktische resultaatgerichtheid en toepasbaarheid in de praktijk. Zij vindt het een uitdaging om informatie en kennis over te dragen op een toegankelijke en begrijpelijke manier. Goed leesbaar voor beleidmakers, politici en burgers.

Femke kan haar expertise goed kwijt binnen Sociaal Planbureau Groningen. Zij is voornamelijk werkzaamheid op het gebied van leefbaarheid en krimp, veiligheid en jeugd. Zij zet veelal kwalitatieve onderzoeksmethoden in om zicht te krijgen op de beleving en ervaringen van burgers. Femke is binnen CMO STAMM aanspreekpunt voor de inzet van de Versnellingskamer. Een instrument (digitale brainstorm) dat in korte tijd veel informatie oplevert, door de gestructureerde en gelijkwaardige inbreng van alle deelnemers.

Daarnaast is zij vanuit het Sociaal Planbureau Groningen coördinator van het Groninger Panel. Femke is verantwoordelijk voor de werving, persoonlijke benadering en terugkoppeling van de uitkomsten naar panelleden. Inmiddels telt het Groninger Panel ruim 7.300 leden.

In 2008 heeft Femke de studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen afgerond.

Recente publicaties van Femke de Haan

Brede Welvaart

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Aardbevingen

Nulmeting Structurele monitoring Nationaal Programma Groningen

Brede Welvaart

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Aardbevingen

Rapport Voortgang en voetangels in het gaswinningsdossier

Brede Welvaart

Meer bouwen in Oost-Groningen, vooral voor eenpersoonshuishoudens // DvhN