Maatschappelijke opgaven vragen om brede blik op welvaart

Terug

Maatschappelijke opgaven vragen om brede blik op welvaart

Geschreven op 21 september 2021

“De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar wat betekent dat voor gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties?”

Groningen kent grote maatschappelijke uitdagingen die het belang van een breed welvaartsperspectief onderstrepen. Het vraagt van bestuurders en beleidsmakers een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: zoals hoe schoon de lucht is die we inademen, hoe gezond we zijn, hoe veilig we ons voelen en hoeveel vertrouwen we in de overheid hebben.

Wat houdt brede welvaart precies in? En hoe kunnen we de brede welvaart van Groningers in kaart brengen en verder versterken? Bekijk het in onze video.

Vergroten brede welvaart

Groningen kent grote maatschappelijke uitdagingen die het belang van een breed welvaartsperspectief onderstrepen. Zo kent Groningen naast het opvangen van de gevolgen van de gaswinning, stevige sociale opgaven op het terrein van zorg, wonen, onderwijs, voorzieningen en  arbeidsmarkt. Ook de energietransitie en de stapeling van (sociaal) economische problematiek in sommige regio’s vragen om gerichte aandacht.

Daarnaast zien we dat de huidige coronacrisis grote impact heeft op de kwaliteit van leven van veel Groningers. Ook hier zien we het belang van een breed welvaartsperspectief, want wie een volledig beeld wil hebben van de impact van de coronacrisis, moet niet alleen naar de effecten op de volksgezondheid en het bruto binnenlands product kijken, maar vooral naar de bredere maatschappelijke effecten.

Sociaal Planbureau Groningen draagt bij aan het vergroten van de brede welvaart in Groningen

Groningen kent dus grote maatschappelijke uitdagingen. Er zijn forse investeringen nodig om alle Groningers, en speciaal de meest kwetsbare, perspectief op een goede toekomst te geven. Sociaal Planbureau Groningen draagt bij aan het vergroten van de brede welvaart in Groningen. Dit doen wij door integraal naar de acht brede welvaartdimensies (figuur 1) te kijken en van daaruit inzicht te geven in trends en ontwikkelingen in de leefsituatie van inwoners in Groningen. Centraal staat altijd het perspectief van mensen zelf, waarbij het gaat om de kwaliteit van leven, de mate waarin inwoners in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en hoe zij de veranderingen in hun leefomgeving ervaren.

We duiden samen met onze partners uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. We bieden handelings-perspectief voor beleid en kijken niet alleen naar het ‘heden’, maar richten onze blik ook op de toekomst. We streven met onze cijfers en onafhankelijke analyse naar een beter geïnformeerde discussie over de brede welvaart in onze regio.

Figuur 1: Brede welvaartdimensies

banner brede welvaart cirkel

Aan de slag met Brede Welvaart?

De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar wat betekent dat voor gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties? Om bestuurders en beleidsmakers goed te informeren over het concept ’brede welvaart’ en de wijze waarop je de Monitor Brede Welvaart kunt benutten, organiseren wij kennissessies over Brede Welvaart.

Heeft je gemeente of organisatie interesse in een kennissessie over Brede Welvaart? We geven tijdens de (online) bijeenkomst meer inzicht in het concept Brede Welvaart, de wijze waarop dit wordt gemonitord en hoe je meer zicht krijgt op de ontwikkeling van de brede welvaart in Groningen. Voor interesse kun je contact opnemen met een van onze collega’s.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers