Focus op de zorg voor ouderen: mantelzorgondersteuning

Terug

Focus op de zorg voor ouderen: mantelzorgondersteuning

Geschreven op 20 november 2020

“Mantelzorger zijn daar vraag je niet om, dat word je. Maar mantelzorger zijn, met name voor een partner, vind ik heel zwaar, want je wordt op elk moment van de dag geconfronteerd met een achteruitgang die je eigenlijk niet wilt.”

Tijdens een webinar op 18 november 2020 presenteerde Sociaal Planbureau Groningen tien aanbevelingen voor betere ondersteuning van mantelzorgers. De aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek naar de wensen en behoeften van mantelzorgers. Ze zijn hard nodig, omdat de druk op de informele zorg steeds groter wordt en niemand wil dat mantelzorgers uitvallen door overbelasting. Dit wil niet zeggen dat er nu geen aandacht is voor mantelondersteuning, integendeel, tijdens het webinar passeerden diverse goede voorbeelden de revue.

Circa 13,4% van de Groningers is mantelzorger (GGD, 2016). De komende jaren zal het aantal mensen dat zorg en ondersteuning behoeft steeds verder toenemen, maar het aantal mantelzorgers blijft hierbij waarschijnlijk achter. In 2018 stonden tegenover elke oudere die mantelzorg ontvangt nog bijna 5 mantelzorgers. In 2040 zijn dit er nog slechts 3 per mantelzorg-ontvanger (SCP, 2019). De druk op de mantelzorger zal dan ook toenemen. In 2018 gaf 13% van de Groningse mantelzorgers aan het werk als mantelzorger als intensief te ervaren.

In de Tweede Kamer is op 2 oktober 2020 een motie aangenomen met het dringende verzoek aan gemeenten om de mantelzorgondersteuning te verbeteren. Dit onderstreept nogmaals de urgentie. Nog indringender werd de urgentie tijdens het webinar getoond door mantelzorger Jan Perlee. Jan gaf onder andere aan dat hij het werk als mantelzorger als zwaar heeft ervaren en graag meer begeleiding had gehad. Zijn verhaal kun je terugzien in dit filmpje:

Nieuwe aanbevelingen

Afgelopen jaren deed Sociaal Planbureau Groningen onderzoek naar de wensen en behoeften van mantelzorgers. Dit onderzoek is nu benut om op een rij te zetten wat het meest belangrijk is wanneer gemeenten en hun samenwerkingspartners mantelzorgers écht willen ondersteunen.

Eén van de aanbevelingen is dat er meer moet worden samengewerkt tussen verschillende partijen en dat men beter op de hoogte moet zijn van elkaars rollen en taken. Een goed voorbeeld hiervan is de Damster Zorgbalie, waar inwoners van Appingedam van alle leeftijden terecht kunnen. Het uitgangspunt van de Damster Zorgbalie is dat signalen en vragen van inwoners van Appingedam zo vroeg mogelijk, en vanuit één locatie, worden opgepakt.

Eén van de andere aanbevelingen is dat we met z’n allen moeten zorgen dat budgetten het mogelijk maken om maatwerk te leveren. Een mooi voorbeeld hiervan is het landelijk experiment rondom een integraal persoonlijk budget. Hiermee wordt momenteel een pilot gedaan in 8 gemeenten in Nederland.

Deze aanbevelingen, samen met de acht anderen, worden na het laatste Webinar op 2 december gepubliceerd. Kan je niet zo lang wachten, bekijk dan de replay van het Webinar.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers