Simone Barends

“Mensen zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals zij zijn.”

Met een open blik, enthousiast, en onderzoekend, dat is hoe Simone haar werk als adviseur en onderzoeker bij Sociaal Planbureau Groningen aanvliegt. Simone heeft een grote interesse voor maatschappelijke problemen, trends en mechanismen. Als socioloog en demograaf kijkt ze graag naar de wisselwerking tussen de inwoner en de samenleving. Onderwerpen als vergrijzing, bevolkingsgroei en gezondheidsongelijkheid zijn haar niet onbekend.

In haar werk vindt ze het belangrijk om data in een bredere context te plaatsen en het gesprek aan te gaan over de cijfers, het liefst met de mensen die er zelf het dichtste bovenop staan. Door haar achtergrond als beleidsadviseur (Sociaal domein en Wonen & leefbaarheid) bij verschillende gemeenten weet Simone welke rol politiek en beleid kunnen spelen bij het aanvliegen van vraagstukken en het zoeken naar oplossingen.

Bij Sociaal Planbureau Groningen is Simone werkzaam op verschillende thema’s, waaronder Gezondheid & Welzijn. Heb je vragen? Bel, of mail gerust!

medewerker

Simone Barends MSc

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Recente publicaties van Simone Barends

Zorg

Monitor Ketenzorg Dementie 2022

Corona

Rapport Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Groningers

Corona

Bijna niets meer vanzelfsprekend; gevolgen coronacrisis voor het leven in provincie Groningen