Nieuwe Zorgkaart Groningen vergroot zicht op het Groninger zorglandschap

Terug

Nieuwe Zorgkaart Groningen vergroot zicht op het Groninger zorglandschap

Geschreven op 22 maart 2021

“Met de Zorgkaart Groningen hebben wij voor beleidsmakers en andere belanghebbenden een instrument beschikbaar waarin voor het eerst informatie en cijfers over de toegankelijkheid van zorg is samengebracht.”

Goede bereikbare en beschikbare zorg is van groot belang voor de  inwoners van Groningen. Om meer zicht te bieden op het zorglandschap ontwikkelde Sociaal Planbureau Groningen, in opdracht van de provincie Groningen, de Zorgkaart Groningen. De Zorgkaart Groningen bundelt voor het eerst op één plek informatie over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in de provincie Groningen. De digitale kaarten geven snel inzicht waar welke vormen van zorg en ondersteuning zich bevinden en waar de toegankelijkheid onder druk staat.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Ik ben zeer tevreden over het inzicht dat we hebben kunnen realiseren met de Zorgkaart Groningen. We hebben al veel informatie over de zorg in onze provincie,  maar met de Zorgkaart Groningen hebben wij voor beleidsmakers en andere belanghebbenden een instrument beschikbaar waarin voor het eerst informatie en cijfers over de toegankelijkheid van zorg is samengebracht. Naar aanleiding van de ervaringen met de Zorgkaart kijken we naar de verdere vervolgstappen en komen hier op een later moment op terug”.

De Zorgkaart geeft een aantal urgente inzichten. Gezien de cruciale functie van de (praktijkhoudende) huisarts als vast aanspreekpunt en behandelaar in de eerste lijn en poortwachter naar de tweedelijnszorg, is de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg een belangrijke opgave. Vooral in Noord- en Oost-Groningen. De wachtlijsten in Groningen zijn gemiddeld lang voor de geestelijke gezondheidszorg. Verwacht wordt dat dit door de coronacrisis nog kan toenemen. Het behouden en opleiden van  zorgpersoneel is voor de toekomst van essentieel belang. Ook het eerder signaleren van betalingsachterstanden en schulden is belangrijk voor de toegankelijkheid van de zorg op de lange termijn. Wanneer mensen zorg gaan mijden, om financiële redenen, kan dit op langer termijn schadelijker zijn voor de gezondheid.

Doorontwikkeling Zorgkaart Groningen

Sociaal Planbureau Groningen gaat, in samenspraak met de provincie, in de volgende fase verkennen of er een verdieping nodig is op thema’s met verschillende regionale samenwerkingspartners.

Bekijk de Zorgkaart Groningen

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Marleen Meijer

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers