Groningers geven leefbaarheid ruime voldoende

Terug

Groningers geven leefbaarheid ruime voldoende

Geschreven op 18 december 2018

“Gemiddelde cijfers voor leefbaarheid: Groningen: 7,7, Fryslân: 7,8 en Drenthe: 7,9”

Leefbaarheid is een belangrijk vraagstuk in Noord-Nederland, een regio die te maken heeft met veranderingen in de samenstelling van de bevolking. In april 2018 zijn de drie burgerpanels van Groningen, Fryslân en Drenthe bevraagd over leefbaarheid. Onder andere is gevraagd naar de ervaren leefbaarheid en toekomstplannen. Vanuit dit panelonderzoek zijn meerdere publicaties verschenen.

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

De uitkomsten voor heel Noord-Nederland zijn beschreven in een overzichtelijk feitenblad. Eén van de opvallende uitkomsten is dat inwoners van de drie Noordelijke provincies de leefbaarheid in hun dorp of wijk met gemiddeld een acht waarderen. We zien in Groningen dat de bodembeweging door gaswinning duidelijk invloed heeft op de ervaren leefbaarheid.

Waardering leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, werken en leven van inwoners in de eigen omgeving. Een manier om te meten hoe mensen de leefbaarheid ervaren, is door rechtstreeks te vragen hoe tevreden ze zijn over het leven in Groningen. Hoe waarderen de leden van het Groninger Panel de leefbaarheid in hun dorp op wijk?

Blik op de Toekomst

Maken Groningers zich zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk? Door allerlei ontwikkelingen staat de leefbaarheid in de provincie Groningen onder druk. Welke invloed heeft dit op de toekomstperceptie van inwoners?

Toekomstperspectief inwoners provincie Groningen

Tevredenheid over werkgelegenheid

De werkgelegenheid in een gebied is van grote invloed op de leefbaarheid in dat gebied. Een leefbaar Groningen is een provincie waar, onder meer, voldoende werkgelegenheid is die aansluit bij de mogelijkheden van de inwoners. Waar werk is, willen mensen wonen, of zoals vaak wordt gezegd ‘wonen volgt werk’. Hoe denken Groningers over de werkgelegenheid in de directe regio?

Binnenkort te verschijnen

Binnenkort verschijnen nog meer publicaties op onze website, namelijk over:

  • Wonen en woonomgeving;
  • Inzet leefbaarheid;
  • Verhuisgeneigdheid.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers