Groninger overheden willen onderlinge samenwerking verder verbeteren naar aanleiding van onderzoek

Terug

Groninger overheden willen onderlinge samenwerking verder verbeteren naar aanleiding van onderzoek

Geschreven op 17 januari 2022

“De gemeenten, waterschappen en provincie Groningen moeten hun inhoudelijke opgaven meer in samenhang oppakken en betere afspraken maken over hoe ze daarin bestuurlijk samen optrekken.”

De gemeenten, waterschappen en provincie Groningen moeten hun inhoudelijke opgaven meer in samenhang oppakken en betere afspraken maken over hoe ze daarin bestuurlijk samen optrekken. Dat is de conclusie uit het onderzoek naar het functioneren van de bestuurlijke regionale samenwerking in Groningen, uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen en bureau Berenschot. Voor het onderzoek is mede gebruik gemaakt van het Groninger Panel van Sociaal Planbureau Groningen.

Het onderzoek ’Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Groningen’ (BRE) is uitgevoerd vanuit de gezamenlijk ambitie van de decentrale overheden in Groningen om de samenwerking over gemeentegrenzen heen, de kwaliteit van het openbaar bestuur en het samenspel met inwoners in onze provincie verder te verbeteren.

De aanbevelingen in het rapport sluiten goed aan bij de ambities van de Groninger gemeenten, waterschappen en de provincie. De partijen gaan samen actief verder met het versterken van de onderlinge bestuurlijke, economische en maatschappelijke relaties, de regionale samenwerking, de gebieds- en opgavegerichte samenwerking en het samenspel met inwoners (participatie).

Ard van der Tuuk, voorzitter bestuurlijke begeleidingsgroep BRE en voorzitter Vereniging Groninger Gemeenten (VGG): “Wij verwachten daarin ondersteund te worden door het nieuwe kabinet, dat op lokaal niveau mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven wil stimuleren. Wij nemen de bevindingen in het rapport ter harte en zien het rapport daarom als een opgave én een kans om de interbestuurlijke samenwerking verder te verdiepen, te verbreden en te verbeteren.”

Onderzoekers
Het onderzoek BRE is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen/ Campus Fryslân en bureau Berenschot en maakt deel uit van een meerjarig landelijk vergelijkend onderzoek, waaraan ook Drenthe en Fryslân als regio deelnemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich financieel en inhoudelijk verbonden aan het onderzoek.

Voor het onderzoek is mede gebruik gemaakt van het Groninger panel van Sociaal Planbureau Groningen. In totaal hebben ruim 2.800 panelleden de vragenlijst ingevuld.

Bekijk hier de het hele eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Groningen

 

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers