Jongeren zijn de afgelopen tijd vaak in het nieuws geweest als groep die zwaar wordt getroffen door de coronacrisis. Onderzoek onder jongeren in het Groninger Panel laat echter een genuanceerd beeld zien. Veel jongeren in het Panel geven aan nog geen last te hebben van financiële problemen. Wel zijn jongeren in loondienst in het Groninger Panel twee keer vaker dan andere leeftijdsgroepen in loondienst al hun baan kwijtgeraakt en verliezen sommige studenten hun bijbaan. Voor jongeren in kwetsbare posities, zoals jonge mantelzorgers of jongeren die al in armoede leefden, komen deze financiële problemen nog eens bovenop de moeilijkheden die zij al hadden.