Brede welvaart in 'the spotlight' bij de provincie Groningen

Terug

Brede welvaart in ’the spotlight’ bij de provincie Groningen

Geschreven op 18 maart 2022

“Is een laatste plek op de landelijke ranglijst voor afstand tot het café voor onze inwoners problematisch, of zijn we daaraan gewend en hoeft er niet op gestuurd te worden?”

De week van 14-18 maart was tot de ‘Week van de Leefbaarheid en Brede Welvaart’ gedoopt in het provinciehuis Groningen. De hele week waren er activiteiten rondom het thema, georganiseerd door het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid in samenwerking met Sociaal Planbureau Groningen. Veel van de activiteiten zijn terug te kijken, luisteren of lezen.

Drie podcasts: wonen, generatiearmoede en brede welvaart

Er is een korte serie podcasts gemaakt over verschillende thema’s die te maken hebben met brede welvaart. De eerste ging over wonen. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder een bericht over de woningmarkt. Over woningzoekenden die geen geschikte huur- of koopwoning kunnen vinden. Over de noodzakelijke verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad. Over woningen die worden opgekocht door beleggers en daarna voor veel geld worden verhuurd. Over woningcorporaties die graag van de verhuurdersheffing af willen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bouwen van extra woningen. In september vorig jaar was er zelfs voor het eerst sinds de jaren tachtig een grote demonstratie tegen de woningnood en bij afgelopen gemeentelijke verkiezingen bleek wonen het belangrijkste thema in het keuzeproces van stemmers.

  • Luister de podcast over wonen terug waarin gedeputeerde Tjeerd van Dekken in gesprek gaat met Laura Kassandra van Woonstichting Groninger Huis en Daniël Depenbrock van KAW Architecten

De tweede podcasts gaat over armoede. In het bijzonder over generatiearmoede. Want helaas, in onze provincie leven naar verhouding meer mensen onder de lage inkomensgrens dan in de rest van Nederland. In 2019 waren dat meer dan 26.000 huishouden, 10,2% van het totale aantal huishoudens in onze provincie. In Nederland was dat 7,7%. Een behoorlijk verschil.

Armoedeproblematiek speelt vaak van generatie op generatie binnen één familie. Het doorbreken van generatiearmoede wordt gezien als een taai vraagstuk en vraagt om een lange adem. Daarom voert de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2017 een langlopend onderzoek uit naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Dit onderzoek wordt door de provincie Groningen en de provincie Drenthe gefinancierd.

  • Luister de podcast over generatiearmoede terug waarin gedeputeerde Tjeerd van Dekken in gesprek gaat met Johan Brongers, directeur Tintengroep en onze eigen onderzoeker Erik Meij, recent gepromoveerd op dit thema.

De derde en laatste podcast in deze serie gaat over het concept brede welvaart. Brede welvaart vormde het thema van de week. Het is een begrip dat rondzingt en binnendruppelt in beleid, ook in onze provincie. Brede welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het ‘leven de moeite waard’ maakt. Dus ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en sociale samenhang. Maar ook onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en de woningmarkt.

Daarom monitoren we hoe het gaat in Groningen en houden we bij hoe we ons als regio ontwikkelen. Maar dan de stap richting de beleidspraktijk; hoe te sturen en besturen op brede welvaart?

  • Luister hier de podcast over brede welvaart terug. Ron Lander van de provincie Groningen gaat in gesprek met Joks Janssen, praktijkhoogleraar ‘brede welvaart in de regio’.

Spoken word

Stadsdichter Myron Hamming neemt ons mee in zijn visie op brede welvaart in Groningen ter gelegenheid van de Week van de leefbaarheid en brede welvaart.

Workshop: werken met de monitor brede welvaart

Marja Janssens en Heike Delfmann namen (beleids)medewerkers van de provincie mee in het concept van brede welvaart en in het bijzonder, hoe te werken met monitoren. Er is veel informatie, maar waar te beginnen en hoe maak je er goed gebruik van? Sociaal Planbureau Groningen ontwikkelde op basis van de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS een Groningse monitor. In deze monitor wordt ook het inwonersperspectief meegenomen: wat vinden Groningers eigenlijk belangrijk? En er zijn voor onze provincie passende indicatoren toegevoegd. Op www.sociaalplanbureaugroningen.nl/brede-welvaart worden de resultaten geduid (want is een laatste plek op de landelijke ranglijst voor afstand tot het café voor onze inwoners problematisch, of zijn we daaraan gewend en hoeft er niet op gestuurd te worden?). Beleidsmedewerkers van alle beleidsterreinen waren aanwezig op dinsdag 15 en donderdag 17 maart, waardoor de discussie over integrale regionale opgaven mooi werd opgepakt.

Stateninformatiedag

Op woensdag 16 maart volgde de stateninformatiedag. Joks Janssen sprak de statenleden toe over brede welvaart. De zorgkaart, ontwikkeld door Sociaal Planbureau Groningen, is toegelicht, evenals de provinciale uitvoeringsagenda wonen en een tussenstand van het leefbaarheidsprogramma is gepresenteerd. De hele bijeenkomst kan worden teruggekeken.

Implementatie brede welvaart

Sociaal Planbureau Groningen werkt in 2022 voor de provincie Groningen aan een tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2020-2023. Daarnaast ondersteunen we de provincie – en ook gemeenten – om stappen te zetten in de implementatie van brede welvaart. Samen met de provincie is De Week van de Leefbaarheid en Brede Welvaart georganiseerd als een kick-off evenement, waarin de organisatie wordt meegenomen in het idee van brede welvaart. De komende anderhalf jaar werken we verder aan de evaluatie, monitoring en implementatie van brede welvaart in beleid.

afbeelding

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers