Wet langdurige zorg

De langdurige zorg voor mensen wordt door de overheid georganiseerd middels de Wet langdurige zorg (tot 2015 viel de zorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)) . De zorg kan zowel thuis als in een instelling worden georganiseerd, alhoewel de overheid er steeds meer op stuurt de zorg, voor zover mogelijk extramuraal (thuis) te organiseren. Deze zorg wordt vooral gebruikt door kwetsbare ouderen en mensen met een beperking (zowel lichamelijk als verstandelijk) en biedt o.a. voortdurende (intensieve) geneeskundige zorg, verzorging en verpleging en hulpmiddelen voor hogere zorgzwaartes.

In het kort

  • In 2015 maakten gemiddeld 73 verzekerden (per 10.000 verzekerden) in de provincie Groningen gebruik van langdurige zorg thuis en gemiddeld 167 verzekerden (per 10.000 verzekerden) gebruik van langdurige zorg in een instelling
  • De provincie Groningen biedt iets minder langdurige zorg thuis en iets meer langdurige zorg in instellingen dan gemiddeld in Nederland
  • Over het algemeen maken vooral mensen boven de 65 jaar gebruik van langdurige zorg thuis of in een instelling.
  • Gemiddeld maken meer vrouwen dan mannen gebruik van langdurige zorg thuis en in een instelling. Zij worden ook ouder.

Langdurige zorg per gemeente

Om het aantal mensen dat gebruik maakt van de langdurige zorg weer te geven, wordt gebruik gemaakt van het aantal verzekerden in de provincie. In de provincie Groningen maken gemiddeld 73 verzekerden per 10.000 verzekerden gebruik van langdurige zorg thuis en gemiddeld 167 verzekerden gebruik van langdurige zorg in een instelling. De overheid streeft ernaar zoveel mogelijk langdurige zorg in de eigen omgeving te bieden en dus een daling van het aantal mensen dat langdurige zorg in een instelling ontvangt. Het landelijk gemiddelde ligt 79 verzekerden per 10.000 verzekerden dat zorg thuis ontvangt en 155 verzekerden dat zorg in een instelling ontvangt. In de gemeenten Groningen en Slochteren maken de minste verzekerden gebruik van langdurige zorg. In de gemeenten Appingedam en Bedum gebruiken de meeste verzekerden langdurige zorg.

De diagram hieronder geeft inzicht in de onderlinge verschillen tussen gemeenten.

Langdurige zorg naar leeftijd

Over het algemeen maken vooral mensen boven de 65 jaar gebruik van langdurige zorg . De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat oudere mensen over het algemeen vaker langdurige zorg nodig hebben. In vergelijking met de leeftijdsgroep 18-65 jaar maakt de groep 65-plussers ongeveer 2 keer zo vaak gebruik van langdurige zorg thuis en 2,5 keer vaker gebruik van langdurige zorg in een instelling.

In de gemeente Bellingwedde maken relatief veel mensen tussen de 18 en 65 jaar gebruik van langdurige zorg thuis, terwijl in Bedum veel mensen gebruik maken van langdurige zorg in een instelling. In de gemeente Oldambt en Eemsmond maken relatief meer 65 plussers gebruik van langdurige zorg thuis. In Ten Boer ontvangen relatief veel 65 plussers langdurige zorg in een instelling.

Langdurige zorg onder mannen en vrouwen

Vrouwen maken meer gebruik van langdurige zorg dan mannen, wellicht omdat zij ouder worden en vaker alleen thuis wonen. Het verschil is vooral groot bij de langdurige zorg in een instelling. In de provincie maakt een vrouw 1,8 keer vaker gebruik van langdurige zorg in een instelling dan mannen. In de gemeenten Haren en De Marne maken relatief veel vrouwen gebruik van de langdurige ten opzichte van het aantal mannen.

gerelateerd

medewerkers