Wet langdurige zorg

De langdurige zorg wordt door de overheid georganiseerd middels de Wet langdurige zorg (tot 2015 viel de zorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ). De zorg kan zowel thuis als in een instelling worden georganiseerd, alhoewel de overheid er steeds meer op stuurt de zorg, voor zover mogelijk, thuis (extramuraal) te organiseren. De zorg wordt vooral gebruikt door kwetsbare ouderen en mensen met een beperking (zowel lichamelijk als verstandelijk) en biedt o.a. voortdurende (intensieve) geneeskundige zorg, verzorging en verpleging en hulpmiddelen voor hogere zorgzwaartes.

In het kort

  • In 2017 maakten 63 (per 10.000) verzekerden in de provincie Groningen gebruik van langdurige zorg thuis. Landelijk is dit 64 per 10.000.
  • In 2017 maakten (per 10.000) 159 verzekerden gebruik van langdurige zorg in een instelling. Landelijk is dit 147 per 10.000.
  • Over het algemeen maken vooral mensen boven de 65 jaar gebruik van langdurige zorg thuis of in een instelling.
  • Gemiddeld maken meer vrouwen dan mannen gebruik van langdurige zorg thuis en in een instelling.
  • Er zijn grote verschillen in zorggebruik tussen de gemeenten.

Toename zorg thuis in vergelijking met voorgaande jaren

In de provincie Groningen maken in 2017 gemiddeld 63 (per 10.000) verzekerden gebruik van langdurige zorg thuis en gemiddeld 159 (per 10.000 verzekerden) maken gebruik van langdurige zorg in een instelling. Het gebruik van de langdurige zorg verschilt per gemeente (zie visualisatie). Zo is het gebruik in de gemeente Groningen (totaal van zorg in instelling en thuis) relatief het laagst en in Appingedam het hoogst. Bij de zorg thuis zien we het meeste gebruik in de zuid oostelijke gemeenten. Bij de zorg in instellingen staat Appingedam bovenaan (262 per 10.000) en Pekela onderaan (112 per 10.000).

De overheid streeft ernaar zoveel mogelijk langdurige zorg in de eigen omgeving te bieden. We zien dan ook een daling van het aantal mensen dat langdurige zorg in een instelling ontvangt en een toename van het aantal dat thuis de zorg ontvangt (zie het tweede tabblad in de visualisatie). Landelijk is het aantal per 10.000 verzekerden dat in 2017 zorg thuis ontvangt 64. In 2015 was dat nog 58. De zorg in een instelling nam af van 154 naar 147 per 10.000 verzekerden. In de provincie Groningen is het beeld hetzelfde; meer zorg thuis (van 55 naar 63 per 10.000) en minder in een instelling (van 168 naar 159 per 10.000 verzekerden) in de periode 2015-2017. Het totale gebruik van de Wlz is overigens wel afgenomen (van 213 naar 205 per 10.000 verzekerden in de provincie Groningen).

Gebruik langdurige zorg hoogst bij vrouwelijke 65 plussers

Zoals te verwachten neemt het gebruik van de langdurige zorg toe naar mate de leeftijd vordert. In de groep 18 tot en met 65 jarigen zijn er (landelijk) meer mannen dan vrouwen die zorg in een instelling ontvangen (resp. 24 en 17 per 10.000).

Wanneer we de Groninger gemeenten vergelijken zien we grote verschillen. Wat opvalt, is het relatief hoge gebruik door zowel mannen als vrouwen van langdurige zorg in zorginstellingen in de gemeenten Appingedam en Midden-Groningen bij 18 tot 65 jarigen. Bij de groep 65 jaar en ouder onderscheiden deze gemeenten zich minder van de rest. Wat bij deze leeftijdsgroep opvalt, is dat er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen langdurige zorg ontvangen. Dit heeft vanzelfsprekend voor een deel te maken met het feit dat vrouwen ouder worden dan mannen. Wat betreft gebruik van langdurige zorg in een instelling door mannen staan Delfzijl, Appingedam, Oldambt en Stadskanaal bovenaan. Wat betreft het gebruik door vrouwen staan Appingedam, Oldambt en Delfzijl ruim bovenaan met aantallen (per 10.000) die de 100 overtreffen. Bij de zorg thuis zien we hetzelfde beeld: meer vrouwen dan mannen.

gerelateerd

medewerkers