Wijkverpleging

De overheid wil de zorg dichterbij huis organiseren. De wijkverpleging levert een belangrijke bijdrage om deze zorg inderdaad aan huis te kunnen organiseren. Wijkverpleging is er voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van de basisverzekering en viel voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

In het kort

  • In 2015, het jaar waarin de wijkverpleging uit ging maken van de basisverzekering, maakten 3,4% van de verzekerden in de provincie Groningen gebruik van wijkverpleging.
  • In de provincie Groningen is het aandeel mensen dat gebruik maakt van wijkverpleging hoger dan in Nederland. Overigens zijn er grote verschillen binnen de provincie.

Wijkverpleging per gemeente

Om het aantal mensen dat gebruik maakt van de wijkverpleging weer te geven, wordt gebruik gemaakt van het aantal verzekerden in de provincie. In de provincie Groningen maken gemiddeld 335 verzekerden per 10.000 verzekerden gebruik van wijkverpleging. Dit is 3,4 procent van de verzekerden in de provincie Het landelijk gemiddelde ligt 296 verzekerden per 10.000 verzekerden. Dit komt neer op 3 procent van de verzekerden in Nederland. In de gemeenten Groningen en Zuidhorn maken de minste verzekerden gebruik van wijkverpleging. In de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal krijgen de meeste verzekerden ondersteuning van een wijkverpleegkundige.

De kaart hieronder geeft inzicht in de onderlinge verschillen tussen gemeenten.

Gebruik wijkverpleging naar leeftijd

Over het algemeen maken vooral mensen boven de 65 jaar gebruik van wijkverpleging. In vergelijking met de leeftijdsgroep 15-65 jaar maakt de groep 65-plussers ongeveer 7 keer vaker gebruik van wijkverpleging. Het provinciaal gemiddelde ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

In de gemeente Pekela maken beduidend veel mensen tussen de 15 en 65 jaar gebruik van wijkverpleging. In de gemeenten Zuidhorn en Winsum maken de minste 15-65 jarigen gebruik van wijkverpleging. In de gemeente Vlagtwedde en Stadskanaal maken relatief meer 65 plussers gebruik van wijkverpleging.

Gebruik wijkverpleging onder mannen en vrouwen

Vrouwen maken meer gebruik van wijkverpleging dan mannen, wellicht omdat zij ouder worden en vaker alleen thuis wonen. In de provincie maakt een vrouw 1,8 keer vaker gebruik van wijkverpleging dan mannen. In de gemeente Haren maken relatief veel vrouwen gebruik van de wijkverpleging ten opzichte van het aantal mannen. In de Marne is de verhouding mannen en vrouwen meer gelijk.

Kosten van wijkverpleging

De kosten per verzekerde geven inzicht in de uitgaven die er gedaan worden in een gemeente om de verzekerde in de wijkverpleging te ondersteunen. Het gemiddelde in de provincie Groningen ligt op 261 euro per verzekerde. Het landelijk gemiddelde ligt op 183 euro per verzekerde. De gemeente Vlagtwedde en Bellingwedde maken de meeste kosten per verzekerde die gebruik maakt van wijkverpleging.

In onderstaande kaart geeft inzicht in de onderlinge verschillen tussen gemeenten. Ook kunnen de totale kosten voor wijkverpleging in de gemeente worden bekeken.

gerelateerd

medewerkers