Wijkverpleging

De overheid wil de zorg dichterbij huis organiseren. De wijkverpleging levert een belangrijke bijdrage om deze zorg inderdaad aan huis te kunnen organiseren. Wijkverpleging is er voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van de basisverzekering en viel voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

In het kort

  • In 2017 maken 383 per 10.000 verzekerden in de provincie Groningen gebruik van wijkverpleging. Landelijk is dit aantal lager, namelijk 318 per 10.000.
  • In 2015, het jaar waarin de wijkverpleging deel uit ging maken van de basisverzekering, was het gebruik 340 per 10.000.
  • Gemeenten verschillen behoorlijk wat betreft gebruik van wijkverpleging. De gemeente Groningen heeft het laagste aantal: 280 per 10.000 en Stadskanaal en Westerwolde staan bovenaan met respectievelijk 584 en 559 per 10.000.

In de provincie Groningen meer gebruik van wijkverpleging dan landelijk

Om gebieden te kunnen vergelijken wat betreft het beroep dat gedaan wordt op wijkverpleging laten we in de visualisatie onder het eerste tabblad zien hoeveel het gebruik is per 10.000 verzekerden. Landelijk zijn er op elke 10.000 verzekerden 318 die gebruik maken van de wijkverpleging. In de provincie Groningen is dit aantal hoger, namelijk 383 per 10.000 verzekerden. Het gebruik is sinds 2015, het jaar waarin de wijkverpleging in de basisverzekering kwam, behoorlijk toegenomen (derde tabblad). In de provincie was het aantal per 10.000 nog 340 (landelijk 296). In de gemeente Groningen wordt het minst vaak gebruik gemaakt van de wijkverpleging, namelijk door 280 op elke 10.000 verzekerden. Dit is ook ruimschoots minder dan gemiddeld in Nederland. De gemeente met het meeste gebruik zijn Stadskanaal (584) en Westerwolde (559). Het hogere gebruik van wijkverpleging in de provincie Groningen kan mede worden verklaard door het relatief hoge aantal mensen van 65 jaar en ouder (19,2% in de provincie Groningen ten opzichte van 18,8 gemiddeld in Nederland).

De kosten van de wijkverpleging zijn in de provincie Groningen hoger dan landelijk (respectievelijk € 273,- en € 201,- per verzekerde). Dit is te zien in het tweede tabblad in de onderstaande visualisatie. De verschillen in kosten per verzekerde tussen de gemeenten verhouden zich tot de verschillen in gebruik, in Stadskanaal en Westerwolde zijn de kosten dan ook het hoogst.

In Westerwolde en Stadskanaal het hoogste gebruik van wijkverpleging door vrouwen in leeftijd 65 plus

De visualisatie hieronder laat het gebruik van wijkverpleging per leeftijdsgroep en geslacht zien. Bij de groep onder de 18 gaat het om een enkeling (3 per 10.000 mannen en 2 per 10.000 vrouwen landelijk). Bij de groep tussen de 18 en 65 jaar is er relatief meer gebruik onder vrouwen (30 per 10.000) dan onder mannen (22 per 10.000). Zoals voor de hand ligt is het gebruik onder de 65 plussers het hoogst. Bij vrouwen maken 164 per 10.000 verzekerden gebruik van de wijkverpleging en bij mannen 97 van de 10.000 (landelijk). In de visualisatie is te zien dat er tussen gemeenten onderling grote verschillen zijn. Stadskanaal scoort het hoogst onder de vrouwen en Westerwolde onder de mannen. De visualisatie geeft de mogelijkheid om de situatie voor de jaren 2015, 2016 en 2017 te bekijken.

gerelateerd

medewerkers