Maatwerk Wmo

De maatwerkvoorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning is hulp voor individuen waarvoor algemene voorzieningen niet toereikend zijn. Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding en verzorging of een aanpassing in huis, allemaal erop gericht om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een maatwerkvoorziening wordt toegewezen door de gemeente.

In het kort

  • In 2019 maakten gemiddeld 68 inwoners (per 1000 inwoners) in de provincie Groningen gebruik van een maatwerkvoorziening. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (61 inwoners per 1000 inwoners).
  • In Oldambt en Stadskanaal wordt het meest gebruik gemaakt van maatwerkvoorzieningen.
  • De cliënten met een maatwerkvoorziening ontvangen vooral ondersteuning bij hulpmiddelen en diensten.

Gebruik maatwerkvoorziening per gemeente

Om het aantal mensen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de maat ‘aantal cliënten per 1000 inwoners’. In de provincie Groningen maken gemiddeld 68 per 1000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Het landelijk gemiddelde ligt op 61 per 1000 inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening. In de gemeenten Oldambt en Stadskanaal maken de meeste inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. In de gemeente Loppersum gebruiken relatief de minste inwoners een maatwerkvoorziening (14 per 1000 inwoners).

De kaart hieronder geeft inzicht in de onderlinge verschillen tussen gemeenten (2019).

Gebruik van de verschillende typen maatwerkvoorzieningen

Over het algemeen maken cliënten vooral gebruik van de maatwerkvoorziening hulpmiddelen en diensten. Dit kan een aanpassing in een woning zijn of een vervoersvoorziening, maar de specifieke diensten verschillen per gemeente. In de gemeente Groningen maken relatief veel mensen gebruik van de maatwerkvoorziening Verblijf en opvang. In Midden-Groningen maken, relatief tot hun totaal gebruik van maatwerkvoorzieningen, meer inwoners gebruik van de maatwerkvoorziening ondersteuning thuis. De gemeente Appingedam heeft procentueel gezien de meeste cliënten met hulp bij het huishouden.

Gebruik maatwerkvoorziening naar leeftijd

Over het algemeen maken vooral mensen boven de 75 jaar gebruik van een maatwerkvoorziening. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat oudere mensen over het algemeen vaker ondersteuning thuis nodig hebben. In de gemeenten Westerwolde en Veendam maken procentueel gezien, en in verhouding tot de andere gemeenten, relatief veel mensen boven de 75 jaar gebruik van een maatwerkvoorziening.

Gebruik maatwerkvoorziening onder mannen en vrouwen

Vrouwen maken meer gebruik van maatwerkvoorzieningen dan mannen, wellicht omdat zij ouder worden en vaker alleen thuis wonen. In de provincie maken vrouwen 1,5 keer vaker gebruik van een maatwerkvoorziening dan mannen. Bijvoorbeeld in de gemeenten Appingedam en Delfzijl is 67% van de gebruikers van maatwerkvoorzieningen een vrouw.

gerelateerd

medewerkers