Maatwerk Wmo

De maatwerkvoorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning is hulp voor individuen waarvoor algemene voorzieningen niet toereikend zijn. Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding en verzorging of een aanpassing in huis, allemaal gericht om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een maatwerkvoorziening wordt toegewezen door gemeentes.

In het kort

  • In 2015 maakten gemiddeld 60 inwoners (per 1000 inwoners) in de provincie Groningen gebruik van een maatwerkvoorziening. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (54 inwoners per 1000 inwoners).
  • In Oldambt en Stadskanaal wordt het meest gebruik gemaakt van maatwerkvoorzieningen.
  • De cliënten met een maatwerkvoorziening ontvangen vooral ondersteuning bij hulpmiddelen en diensten.

Gebruik maatwerkvoorziening per gemeente

Om het aantal mensen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de maat aantal cliënten per 1000 inwoners. In de provincie Groningen maken gemiddeld 60 inwoners per 1000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Het landelijk gemiddelde ligt op 54 inwoners per 1000 inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening. In de gemeenten Oldambt en Stadskanaal maken de meeste inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. In de gemeenten Veendam en Marum gebruiken relatief de minste inwoners een maatwerkvoorziening.

De kaart hieronder geeft inzicht in de onderlinge verschillen tussen gemeenten. Van niet alle gemeenten zijn data beschikbaar.

Gebruik van de verschillende typen maatwerkvoorzieningen

Over het algemeen maken vooral cliënten vooral gebruik van de maatwerkvoorziening hulpmiddelen en diensten. Dit kan een aanpassing in een woning zijn of een vervoersvoorziening, maar de specifieke diensten verschillen per gemeente. In de gemeente Groningen maken relatief veel mensen gebruik van de maatwerkvoorziening Verblijf en opvang. In Hoogezand-Sappemeer maken relatief meer inwoners gebruik van de maatwerkvoorziening Ondersteuning thuis.

Gebruik maatwerkvoorziening naar leeftijd

Over het algemeen maken vooral mensen boven de 75 jaar gebruik van een maatwerkvoorziening. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat oudere mensen over het algemeen vaker ondersteuning thuis nodig hebben. In de gemeente Menterwolde en Ten Boer maken relatief veel mensen boven de 75 jaar gebruik van een maatwerkvoorziening. In de gemeente Oldambt en Groningen maken relatief meer jongere mensen gebruik van een maatwerkvoorziening.

Gebruik maatwerkvoorziening onder mannen en vrouwen

Vrouwen maken meer gebruik van maatwerkvoorzieningen dan mannen, wellicht omdat zij ouder worden en vaker alleen thuis wonen. In de provincie maakt een vrouw 1,5 keer vaker gebruik van een maatwerkvoorziening dan mannen. Bijvoorbeeld in de gemeenten Ten Boer en Slochteren maken relatief veel vrouwen gebruik van een maatwerkvoorziening ten opzichte van het aantal mannen.

gerelateerd

medewerkers