Beschikbaarheid en bereikbaarheid

Beschikbaarheid en bereikbaarheid

De bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg is onder andere afhankelijk van de demografische ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen in de zorg in een gemeente of provincie. De transformatie van het sociaal domein en de substitutie  van zorg kunnen zorgen voor veranderingen in de fysieke en ervaren bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg. De beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg hebben onder andere te maken met fysieke afstand tot de inwoner, maar ook met samenwerking in de zorg en ondersteuning en het aantal professionals dat ondersteuning kan bieden.

Hier vindt je de trends en ontwikkelingen in Groningen op het gebied van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg en ondersteuning. Onder andere de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisarts, ziekenhuiszorg en maatwerkvoorzieningen (in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn geanalyseerd en in beeld gebracht.

Delen via social media