Hulp bij zelfstandig wonen

Wie kan oudere mensen het beste helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? We vroegen het aan het Groninger Panel.

In het kort

  • De wijkverpleegkundige / thuiszorg wordt de grootste rol toegedicht bij het bieden van hulp om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.  78% van de 18-34 jarigen en 54% van de 75-plussers noemt deze partijen als belangrijkste hulpaanbieder.
  • Familie en vrienden kunnen daarna het beste hulp bieden, volgens 68% van de jongste en 46% van de oudste leeftijdsgroep.
  • Volgens 75-plussers is de huisarts (32%) van meer betekenis voor het langer zelfstandig thuis wonen dan jongeren inschatten (11%).
  • Over de bijdrage die welzijnsinstellingen en gemeenten hierbij kunnen spelen zijn de jongste en oudste leeftijdsgroepen het aardig eens.
  • Hoog- en laagopgeleiden hebben dezelfde top 3: 1) wijkverpleegkundige/thuiszorg,
    2) familie/vrienden en 3) partner/huisgenoot.
  • Laagopgeleiden verwachten in dit opzicht iets meer van de huisarts, terwijl hoogopgeleiden weer vaker buurt- of dorpsgenoten noemen.

Wijkverpleegkundige/thuiszorg belangrijkste steun voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen

In de visualisatie kan via de tabbladen gekozen worden voor de resultaten naar leeftijdsgroep en opleiding. Het eerste tabblad geeft per leeftijdsgroep weer waar de steun bij het langer zelfstandig thuis wonen vooral vandaan moet komen. Respondenten konden uit een lijst met voor gecodeerde antwoorden maximaal 3 kiezen.

Zowel jong als oud vinden dat hulp van een wijkverpleegkundige/thuiszorg het meest helpt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Gevolgd door familie/vrienden en de partner/huisgenoten. Met het klimmen der jaren worden familie/vrienden wel minder vaak genoemd. Zo meent twee derde van de 18-34-jarigen dat vooral hulp in de familiekring kan bijdragen aan langer zelfstandig wonen. Onder 75-plussers is minder dan de helft deze mening toegedaan. Waarschijnlijk omdat senioren met het ouder worden meer gezondheidsproblemen ondervinden en merken dat die binnen de eigen kring niet altijd meer zijn op te lossen. Bovendien zagen we eerder ook al dat ouderen wat terughoudender zijn met het inzetten van familie/vrienden om gezonder te leven dan jongeren. Hoe ouder, des te vaker de huisarts wordt genoemd die het mogelijk maakt om langer zelfstandig te blijven wonen. De gemeente kan volgens de panelleden meer betekenen bij het langer zelfstandig thuis wonen, dan bij het zo lang mogelijk gezond blijven, een onderwerp dat onder het kopje ‘Hulp bij zelfstandig wonen’ wordt besproken. 21% van de 75-plussers noemt de gemeente als één van de belangrijke ‘spelers’ om het doel van langer zelfstandig wonen te bereiken. De zorgverzekeraar is hier samen met sportclubs/verenigingen nog het minst van toegevoegde waarde volgens de panelleden.

Top 3 van beste hulpaanbieders om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen voor hoog- en laagopgeleiden gelijk

Het tweede tabblad in de visualisatie laat per opleidingsniveau zien hoe er gedacht wordt over wie het beste hulp kan bieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Er zijn geen spectaculaire verschillen tussen de opleidingsgroepen. De top 3 van genoemde hulpaanbieders is voor alle opleidingsgroepen gelijk. Op plek 1 staat de wijkverpleegkundige/thuiszorg, daarna volgen familie/vrienden en op de derde plaatst staat de partner/huisgenoot. Meer hogeropgeleiden dan lageropgeleiden denken dat buurt- of dorpsgenoten een belangrijke rol kunnen spelen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Het omgekeerde zien we voor de rol van de huisarts. Laagopgeleiden verwachten hier meer van.

gerelateerd

medewerkers