Hulp bij gezond leven

Wie kunnen ouderen het beste helpen om zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven? We legden de vraag voor aan de panelleden.

In het kort

  • Familie en vrienden kunnen ouderen het beste hulp bieden om zo lang mogelijk gezond te blijven, daar zijn alle leeftijdsgroepen het over eens.
  • De wijkverpleegkundige/thuiszorg wordt daarna door bijna alle leeftijdsgroepen het meest genoemd. Alleen bij de 75-plussers staat de huisarts op de tweede plaats.
  • Zorgverzekeraars hebben volgens panelleden een kleinere rol bij het bieden van hulp om zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven. Binnen alle leeftijdsgroepen worden zij het minst genoemd.

Familie en vrienden belangrijkste steun voor ouderen om zo lang mogelijk gezond te blijven

In onderstaande visualisatie is getoond welke groepen het beste hulp kunnen verlenen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Dit kan getoond worden naar leeftijd (eerste tabblad) en opleiding (tweede tabblad). Respondenten konden uit een lijst met voor gecodeerde antwoorden maximaal 3 kiezen.

Zowel jong als oud vinden dat familie/vrienden het beste kunnen helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Deze hulp moet veel minder gezocht worden bij zorgverzekeraars. Ook daarover denkt men in de verschillende leeftijdsgroepen hetzelfde. Er zijn wel accentverschillen:

Hoe ouder, des te meer men huisartsen hier een rol toedicht. En hoe ouder, des te vaker de partner wordt genoemd. Onder 75-plussers gaat het vaker spelen dat een partner is weggevallen, en hierin geen rol (meer) kan vervullen. Vergeleken met de groep 66 tot en met 74-jarigen wordt de partner onder 75-plussers dan ook minder vaak genoemd. Hoe jonger, des te vaker de wijkverpleegkundige of thuiszorg als beste ‘hulpverlener’ wordt genoemd. En hoe jonger, hoe vaker het vertrouwen dat een sportclub/vereniging hierbij een rol van betekenis kan vervullen. Ook geldt hoe jonger, hoe vaker een welzijnsinstelling of gemeente wordt genoemd.

Top 3 van beste hulpaanbieders om langer gezond te blijven, voor hoger- en lageropgeleiden

Als we kijken naar de verdeling per opleidingsniveau zijn er geen grote verschillen tussen de opleidingsniveaus in hoe er gedacht wordt over wie het beste hulp kan bieden om langer gezond te blijven. De top 2 van genoemde hulpaanbieders is voor alle opleidingsgroepen gelijk, namelijk familie/vrienden en wijkverpleging/thuiszorg. De derde plek wordt verschillend ‘ingevuld’. Bij hogeropgeleiden komen buurt- of dorpsgenoten op de derde plaats, terwijl panelleden met een lagere opleiding (laag en midden) hier de huisarts noemen.

gerelateerd

medewerkers