Gezondheid en gedrag

In hoeverre passen Groningers hun gedrag aan omwille van hun gezondheid? We vroegen dit aan de leden van het Groninger panel: ‘Doet u bewust dingen of laat u bewust dingen na om gezond en/of vitaal te blijven?’

In het kort

  • Hoe ouder, des te vaker wordt bewust rekening gehouden met de gezondheid.
  • Hoger opgeleide Groningers doen of laten vaker bewust dingen omwille van hun gezondheid dan lager opgeleide Groningers
  • Panelleden passen hun gedrag vaker aan wanneer er ook sprake is van gezondheidsproblemen.

Ouderen, hogeropgeleiden en mensen die zich minder gezond voelen passen vaker hun gedrag aan omwille van gezondheid

Naar mate mensen ouder worden krijgen ze meer te maken met gezondheidsproblemen. Uit de paneldata komt dan ook naar voren dat de oudere leeftijdsgroepen hier rekening mee houden en vaker iets wel/niet doen om gezond te blijven.
Met name de jongste leeftijdsgroep (18-34) geeft aan zelden of nooit bewust dingen te doen of laten om gezond te blijven. Bij mensen die een betere gezondheid ervaren worden, ook bij andere leeftijdsgroepen, minder vaak bewuste keuzes gemaakt omwille van de gezondheid. Zij voelen waarschijnlijk minder noodzaak of urgentie.

Hoewel hogeropgeleiden zich iets gezonder voelen dan lageropgeleiden en minder vaak aangeven last te hebben van lichamelijke of psychische klachten, doen of laten zij juist vaker (62%) dingen omwille van hun gezondheid dan lager opgeleide Groningers (49%).

gerelateerd

medewerkers