Gezondheid en gedrag

In hoeverre passen Groningers hun gedrag aan omwille van hun gezondheid? We vroegen dit  aan de leden van het Groninger panel: ‘Doet u bewust dingen of laat u bewust dingen na om gezond en/of vitaal te blijven?’

In het kort

  • Hoe ouder, des te vaker wordt bewust rekening gehouden met de gezondheid.
  • Hoger opgeleide Groningers doen of laten vaker bewust dingen omwille van hun gezondheid dan lager opgeleide Groningers
  • Panelleden passen hun gedrag vaker aan wanneer er ook sprake is van gezondheidsproblemen.

Ouderen en hoger opgeleiden passen vaker hun gedrag aan omwille van gezondheid

Zo houdt 46% van de jongeren van 18-34 jaar in hun doen en laten vaak tot altijd rekening met hun gezondheid. Bij een leeftijd van 66 jaar en ouder is dat opgelopen tot 60%. Met het ouder worden krijgen mensen ook vaker te maken met gezondheidsproblemen, daar houden ze dus rekening mee.

Hoewel hoger opgeleiden zich iets gezonder voelen dan laag opgeleiden en minder vaak aangeven last van lichamelijke of psychische klachten te hebben, doen of laten zij juist vaker dingen (62%) omwille van hun gezondheid dan lager opgeleide Groningers (49%).

Mensen die zich minder gezond voelen passen hun gedrag vaker aan, dan mensen die zich gezonder voelen

Mensen die zich minder gezonder voelen (cijfer ervaren gezondheid 5 of lager) doen of laten vaker bewust dingen om gezond en/of vitaal te blijven dan mensen die zich gezonder voelen (cijfer 6 of hoger). 65% van de Groningers die hun gezondheid een onvoldoende geven passen hun gedrag aan. Onder Groningers die hun eigen gezondheid een voldoende geven is dit aandeel 56%. Bij mensen die zich gezonder voelen wordt de noodzaak of urgentie waarschijnlijk minder gevoeld.

gerelateerd

medewerkers