Gewenste hulp

Veel mensen willen graag zo gezond en vitaal mogelijk blijven. Het kan zijn dat dat beter lukt als ze er hulp bij krijgen. We vroegen panelleden bij welke aspecten, die te maken hebben met gezond en vitaal leven, zij zelf hulp kunnen gebruiken.

In het kort

  • Jongeren (18-34) hebben een hogere hulpbehoefte op het terrein van gezond en vitaal leven dan oudere inwoners van de provincie Groningen.
  • Over het algemeen geven hogeropgeleiden vaker aan geen hulp nodig te hebben om een gezond en vitaal leven te leiden dan lageropgeleiden.

Jongere Groningers geven vaker aan hulp te kunnen gebruiken dan oudere Groningers

24% van de 18-34-jarigen zou hulp kunnen gebruiken om een gezond leven te leiden. Dit percentage ligt bij 35-49 jarigen op 14%. Eenmaal de 50 gepasseerd blijft deze hulpbehoefte rond de 10% steken. Bijna 1 op de 3 18-34 jarigen zou wel hulp van anderen kunnen gebruiken om meer te gaan bewegen. Bij 35-49 jarigen geeft 1 op de 5 aan dat hulp van anderen zou helpen. Onder oudere panelleden ziet 13%  hier heil in. Bijna een kwart (24%) van de jongste leeftijdscategorie geeft aan hulp bij het maken gezonde voedingskeuzes te kunnen gebruiken. Met het klimmen der jaren heeft men hier minder behoefte aan. Van de 75-plussers bijvoorbeeld zegt 7% hier het nut van in te zien. 18-34 jarigen blijken nog het vaakst hulp te kunnen gebruiken bij het maken van sociale contacten (16%). In de hogere leeftijdsgroepen neemt die behoefte steeds iets af, om onder de 75-plussers weer toe te nemen naar 8%.

“Gewoon eens een keer gezellig langskomen. Een praatje maken.”

uitspraken van 75-plussers

Hoe jonger hoe vaker men aangeeft baat te hebben bij hulp om om te gaan met stressvolle situaties. 32% van de 18-34 jarigen geeft aan hierbij baat te hebben. Onder 35-49 jarigen is dit ruim een kwart en onder 66-74 jarigen 9%. Onder 75-plussers neemt de behoefte juist weer iets toe tot 12%. 1 op de 5 18-34 jarigen geeft aan hulp te kunnen gebruiken om het leven leuker te maken. Die behoefte neemt met het ouder worden steeds iets af tot 12% onder de 75-plussers. Als we kijken naar opleiding, dan is de hulpbehoefte van lager opgeleide Groningers op bijna alle gezondheidsaspecten (iets) groter dan onder hoger opgeleide Groningers.

In de visualisatie kan via de tabbladen gekozen worden voor de resultaten naar leeftijdsgroep en opleiding.

“Een bijeenkomst in de buurt met bij voorbeeld een diëtist, huisarts, voedingsdeskundige, fysiotherapeut om handvatten aan te reiken voor een gezonder eet- en beweegpatroon.”

uitspraken van 75-plussers

gerelateerd

medewerkers