Ervaren gezondheid

Hoe gezond en vitaal voelen Groningers zich? We vroegen de panelleden een rapportcijfer te geven voor hun gezondheid (1 = zeer slecht, 10 = heel goed).

In het kort

  • Gemiddeld geven Groningers een 7,6 voor hun gezondheid.
  • Met het ouder worden daalt het cijfer. Van een 7,8 onder 18-34-jarigen tot een 7,3 onder 75-plussers.
  • Hogeropgeleiden zijn positiever over hun eigen gezondheid (7,7), dan lageropgeleiden (7,3).
  • Ouderen hebben vaker last van lichamelijke klachten, onder jongeren spelen vooral psychische klachten/persoonlijke problemen.

Groningers over het algemeen positief over eigen gezondheid

Groningers beoordelen hun gezondheid gemiddelde met een 7,6, dus ruim voldoende tot goed. Maar naar mate men ouder wordt neemt het gemiddelde cijfer af. Onder 18-34-jarigen is het gemiddelde nog een 7,8 maar het daalt tot een 7,3 onder 75-plussers. Binnen alle leeftijdsgroepen is het cijfer 8 het meest gegeven. Hoger opgeleide Groningers zijn iets positiever over hun eigen gezondheid dan lager opgeleide provinciegenoten. Van een 7,7 onder hoog opgeleide Groningers tot een 7,3 onder laag opgeleide provinciegenoten.

In de visualisatie kan via de tabbladen gekozen worden voor de resultaten naar leeftijdsgroep en opleiding.

Ouderen vaker last van lichamelijke klachten en psychische klachten/persoonlijke problemen spelen meer onder jongeren

Het gezegde ‘ouderdom komt met gebreken’ gaat nog steeds op. Zo heeft 38% van de 18-34-jarigen hinder van lichamelijke klachten en aandoeningen. Onder 75-plussers is dit aandeel verdubbeld naar 76%. Als het gaat om psychische klachten of persoonlijke problemen, dan zien we een tegengestelde tendens. 36% van de 18-34-jarigen heeft hiervan last. Dit aandeel loopt af tot 26% onder 75-plussers.

Hoe hoger de opleiding, des te minder vaak Groningers last hebben van lichamelijke of psychische klachten/persoonlijke problemen. Je meer of minder gezond en vitaal voelen heeft grote invloed op hoe je in het leven staat. Uit het panelonderzoek ‘Vitaal oud worden’ blijkt dat gezondheid en een positieve kijk op het leven hand in hand gaan. Mensen die zich gezond voelen zijn veel vaker vrolijk, hebben veel vaker vertrouwen in de eigen toekomst, genieten vaker van het leven, kunnen vaker goed voor zichzelf zorgen en geven vaker aan een goed contact met andere mensen te hebben.

gerelateerd

medewerkers