Samenwerken in de wijk

Sinds 2015 is er voor inwoners, gemeenten en zorginstellingen veel veranderd op het gebied van zorg en ondersteuning. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams of buurtteams gestart om in de wijk signalen op te pakken en sneller te kunnen verwijzen naar  bijvoorbeeld huisartsen, jeugdhulp of andere zorgpartners. Deze ontwikkeling moet ervoor zorgen dat er lokaal meer en betere samenwerking ontstaat. 

Samenwerken in de wijk

Met de transformatie van zorg en ondersteuning is de samenwerking tussen zorgpartners in de wijk sterk toegenomen. Tijdens de Zorgconferentie ‘Samenwerken in de wijk’ in 2016 is gesproken en gediscussieerd over waar knelpunten liggen in de samenwerking en welke vooruitstrevende voorbeelden er zijn in de provincie Groningen. Van deze dag is een videoverslag gemaakt.

Samenwerking volgens huisartsen

Huisartsen zijn een belangrijk voorportaal voor het ontvangen van meer specialistische zorg. In de wijk hebben zij een signaalfunctie, maar daarbij is het belangrijk om ook te werken met andere zorgpartners in de wijk. In de volgende video een verslag van de zorgconferentie  Samenwerken met de wijk, ook met de huisartsenpraktijk (2016).

gerelateerd

medewerkers