Pioniers en goede voorbeelden

Sinds 2015 is er voor inwoners, gemeenten en zorginstellingen veel veranderd op het gebied van zorg en ondersteuning. Er wordt binnen het huidige beleid meer verwacht van de samenwerking tussen inwoners en zorgaanbieders. De zorgconferentie ‘Transformatie’ bood een podium voor discussie over de stand van zaken in de transformatie en de manier waarop inwoners bijdragen aan nieuwe initiatieven in de zorg.

Transformatie in uitvoering

Tijdens de Zorgconferentie ‘Transformatie’ van afgelopen jaar is er gesproken en gediscussieerd over de uitvoering van de transformatie, de knelpunten en vooruitstrevende voorbeelden in de provincie Groningen. In onderstaande film een verslag van de conferentie, met belangrijke sprekers en verhalen van deelnemers aan de conferentie.

Pioniers in de transformatie

De volgende film geeft een indruk van vier initiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning in de provincie Groningen. In deze film ziet u een rapportage van Wmo-loket Zuidhorn, het WIJ-team in Beijum, een inwonersinitiatief uit Bierum en de huisartsenpost in Hoogezand-Sappemeer.

 

Pionieren in een zorginstelling

In verschillende zorginstellingen in de provincie Groningen wordt gewerkt aan een nieuwe manier van zorgen. Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een krimpende bevolking en de transformatie in de zorg, moeten zorginstellingen zich gaan aanpassen. Zonnehuis Menterne in Wagenborgen laat zien hoe ze omgaan met de dreigende sluiting van het plaatselijke verzorgingshuis.

gerelateerd

medewerkers