Veranderingen in zorg en ondersteuning

Goed wonen, leven en werken in Drenthe. Leefbaarheid is een breed en veelomvattend begrip. Wat maakt de ene plek nu ‘leefbaarder’ dan de andere? In hoeverre komt de leefbaarheid in de knel als gevolg van bevolkingskrimp of vergrijzing? Wat zijn de regionale verschillen? De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in de belangrijkste thema’s. Naast demografische ontwikkelingen en informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen, is er aandacht voor factoren die bijdragen aan of die van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe.

nieuws

Leefbaarheid krijgt impuls door programma Kansrijk Groningen

Leefbaarheid krijgt impuls door programma Kansrijk Groningen

De leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen, geven een impuls aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied.

Uitnodiging ontvangen voor het Groninger panel?

Uitnodiging ontvangen voor het Groninger panel?

Heb je een brief van het Sociaal Planbureau Groningen ontvangen? Het Sociaal Planbureau nodigt inwoners van de provincie Groningen uit ...

Groningers geven leefbaarheid ruime voldoende

Groningers geven leefbaarheid ruime voldoende

In april gaven leden van het Groninger Panel hun mening over de leefbaarheid in eigen dorp of wijk.

publicaties

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van NCG onderzocht wat het effect is geweest van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die ...

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslan en Drenthe 2018

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslan en Drenthe 2018

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslân en Drenthe, september 2018 Leefbaarheid is een belangrijk vraagstuk in Noord-Nederland, een ...

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee ...

portfolio

medewerkers

medewerkers

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker

06 518 56 132
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

drs. Marja Janssens

drs. Marja Janssens

Onderzoeker / Adviseur

Telefoon: 06 127 478 28 E-mail: m.janssens@cmostamm.nl