Veranderingen in zorg en ondersteuning

Goed wonen, leven en werken in Drenthe. Leefbaarheid is een breed en veelomvattend begrip. Wat maakt de ene plek nu ‘leefbaarder’ dan de andere? In hoeverre komt de leefbaarheid in de knel als gevolg van bevolkingskrimp of vergrijzing? Wat zijn de regionale verschillen? De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in de belangrijkste thema’s. Naast demografische ontwikkelingen en informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen, is er aandacht voor factoren die bijdragen aan of die van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe.

nieuws

Criminaliteitscijfers dalen al jaren

Criminaliteitscijfers dalen al jaren

Sinds het begin van deze eeuw daalt de geregistreerde criminaliteit in Nederland.

Vervoersarmoede probleem voor kwetsbare groep Groningers

Vervoersarmoede probleem voor kwetsbare groep Groningers

De beschikbaarheid van goed vervoer is niet voor iedere Groninger vanzelfsprekend.

Met onderzoek meer zicht op ervaringen

Met onderzoek meer zicht op ervaringen

Welke onderzoeksmethoden zijn geschikt om zicht te krijgen op ervaringen en verbeterwensen van cliënten?

publicaties

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee ...

Feitenblad Sociale contacten 2017

Feitenblad Sociale contacten 2017

Sociale contacten in de eigen omgeving zijn voor een ieder in de samenleving vaak een basis voor deelname aan de samenleving. Sociale ...

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Sinds 2016 stelt de provincie Groningen vanuit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 subsidies beschikbaar. Dit doet zij om ...

portfolio

medewerkers

medewerkers

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker

06 518 56 132
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

drs. Marja Janssens

drs. Marja Janssens

Onderzoeker / Adviseur

Telefoon: 06 127 478 28 E-mail: m.janssens@cmostamm.nl