Veranderingen in zorg en ondersteuning

De zorgmonitor is erop gericht veranderingen in zorg en ondersteuning te volgen.  Hier vindt u hoe inwoners, beleidsmakers en zorgpartijen in Groningen deze veranderingen in de zorg ervaren, aan de hand van discussies en ervaringen tijdens onder andere de Zorgconferenties. We geven inzicht in ontwikkelingen op samenwerken in de wijk, voorbeelden van nieuwe zorginitiatieven en ervaringen van zorgvragers na de transformatie van zorg.

nieuws

Trots op groningen: ‘Groningen is mijn thuis’

Trots op groningen: ‘Groningen is mijn thuis’

Sociaal Planbureau Groningen bevraagde begin 2019 het Groninger Panel op het thema ’Trots op Groningen’.

Woningvoorraad krimpgebieden Groningen concentreert zich langzaam in grote kernen

Woningvoorraad krimpgebieden Groningen concentreert zich langzaam in grote kernen

Alleen in enkele grote kernen in krimpgebieden in Groningen zijn er per saldo woningen bijgekomen.

Leefbaarheid krijgt impuls door programma Kansrijk Groningen

Leefbaarheid krijgt impuls door programma Kansrijk Groningen

De leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen, geven een impuls aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied.

publicaties

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van NCG onderzocht wat het effect is geweest van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die ...

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslan en Drenthe 2018

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslan en Drenthe 2018

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslân en Drenthe, september 2018 Leefbaarheid is een belangrijk vraagstuk in Noord-Nederland, een ...

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee ...

portfolio

medewerkers

medewerkers

Eddy de Tiège

Eddy de Tiège

onderzoeker

06 528 886 94
e.detiege@sociaalplanbureaugroningen.nl

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

drs. Marja Janssens

drs. Marja Janssens

Onderzoeker / Adviseur

Telefoon: 06 127 478 28 E-mail: m.janssens@cmostamm.nl