Veranderingen in zorg en ondersteuning

Goed wonen, leven en werken in Drenthe. Leefbaarheid is een breed en veelomvattend begrip. Wat maakt de ene plek nu ‘leefbaarder’ dan de andere? In hoeverre komt de leefbaarheid in de knel als gevolg van bevolkingskrimp of vergrijzing? Wat zijn de regionale verschillen? De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in de belangrijkste thema’s. Naast demografische ontwikkelingen en informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen, is er aandacht voor factoren die bijdragen aan of die van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe.

nieuws

SCP: Kwaliteit van leven stijgt, verschillen tussen groepen blijven groot

SCP: Kwaliteit van leven stijgt, verschillen tussen groepen blijven groot

De kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking is gestegen, maar de verschillen in leefsituatie en tevredenheid zijn niet verlaagd.

Noorderlingen geven leefbaarheid een ruime voldoende

Noorderlingen geven leefbaarheid een ruime voldoende

Inwoners van de drie Noordelijke provincies waarderen de leefbaarheid in hun dorp of wijk met gemiddeld bijna een acht.

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Literatuurstudie Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

De literatuurstudie geeft een overzicht van literatuur en onderzoek naar de maatschappelijke impact van de gaswinning in Groningen.

publicaties

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslan en Drenthe 2018

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslan en Drenthe 2018

Feitenblad Leefbaarheid Groningen, Fryslân en Drenthe, september 2018 Leefbaarheid is een belangrijk vraagstuk in Noord-Nederland, een ...

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee ...

Feitenblad Sociale contacten 2017

Feitenblad Sociale contacten 2017

Sociale contacten in de eigen omgeving zijn voor een ieder in de samenleving vaak een basis voor deelname aan de samenleving. Sociale ...

portfolio

medewerkers

medewerkers

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker

06 518 56 132
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

drs. Marja Janssens

drs. Marja Janssens

Onderzoeker / Adviseur

Telefoon: 06 127 478 28 E-mail: m.janssens@cmostamm.nl