Kosten van zorg

Kosten van zorg

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot de beste ter wereld. Dat brengt hoge zorguitgaven mee. Zowel door de groei in de hoeveelheid zorg, als door stijgende lonen en prijzen kennen deze een stijgende trend.

Hier vind je informatie over de kosten van de zorg en de ontwikkelingen daarin in de provincie Groningen. Informatie over hoe inwoners van Groningen de kosten voor de zorg ervaren, is te vinden in de Zorgkaart Groningen.

Stijging totale kosten Zorgverzekeringswet in Groningen wijkt niet af van landelijk beeld

In 2017 zijn de kosten vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de provincie Groningen ruim 1,54 miljard euro. Per verzekerde komt dit neer op 2.672 euro (landelijk 2.490 euro). Dit is een stijging van ruim 16% ten opzichte van 2014 (landelijk trend is vergelijkbaar). De zorgkosten verschillen behoorlijk per gemeente. De totale kosten per verzekerde vanuit de Zvw zijn het hoogst in Stadskanaal en Oldambt, en het laagst in de gemeente Groningen en Westerkwartier. Tussen deze twee uitersten, Stadskanaal en de gemeente Groningen, zit een verschil van 1.000 euro.

Wanneer je de verschillende kostensoorten bekijkt zijn de verschillen tussen gemeenten zeer diffuus. Over het algemeen zijn de meeste kosten voor rekening van de medische specialistische zorg.
Delfzijl, Appingedam en Oldambt zitten hoog bij de farmaceutische zorg (Groningen samen met Westerkwartier en Het Hogeland onderaan). Pekela staat bovenaan bij de huisartsenzorg (Groningen weer onderaan). Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor kan liggen in het verschil in opleidingsniveau binnen de verschillende gemeenten. In Groningen en Westerkwartier zijn relatief meer hoger opgeleiden dan in bijvoorbeeld Stadskanaal en Oldambt. Uit onderzoek blijkt dat het zorggebruik en de bijbehorende kosten hoger liggen onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden (RIVM).

Medewerker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar?

Zorg

Groninger Zorgkaart gelanceerd

Brede Welvaart

Eerste cijfers Sport en Bewegen in Groningen

Sport en Bewegen staat hoog op de politieke agenda in Groningen en in de landelijke politiek. De samenleving is sterk in ontwikkeling en dit raakt natuurlijk ook de sport in Groningen. Vergrijzing, ontgroening, verstedelijking, technologische ontwikkelingen, digitalisering, globalisering en klimaatvraagstukken beïnvloeden hoe er naar sport gekeken

Zorg

Meer inzichten over Wonen en Zorg in Groningen

Hoe kijken de inwoners uit Groningen aan tegen langer thuis wonen? En wat zijn hun woonwensen voor wanneer zij ouder worden? Zijn er voorkeuren voor bepaalde woonzorgvormen?  De vergrijzing stelt de regio voor grote opgaven de komende decennia. Het aantal ouderen verdubbelt tot 2040 en deze ‘nieuwe’ generatie ouderen wil zo lang mogelijk ze

Zorg

Nieuwe Zorgkaart Groningen vergroot zicht op het Groninger zorglandschap

Goede bereikbare en beschikbare zorg is van groot belang voor de  inwoners van Groningen. Om meer zicht te bieden op het zorglandschap ontwikkelde Sociaal Planbureau Groningen, in opdracht van de provincie Groningen, de Zorgkaart Groningen. De Zorgkaart Groningen bundelt voor het eerst op één plek informatie over de bereikbaarheid, beschikbaarhe

Publicaties

Armoede

Rapport Zoektocht naar Zekerheid

Aardbevingen

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022

Brede Welvaart

Rapport Gronings Welzijn - Wat bepaalt het persoonlijk welzijn van Groningers?