Kosten van zorg

Kosten van zorg

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot de beste ter wereld. Dat brengt hoge zorguitgaven mee. Zowel door de groei in de hoeveelheid zorg, als door stijgende lonen en prijzen kennen deze een stijgende trend.

Hier vind je informatie over de kosten van de zorg en de ontwikkelingen daarin in de provincie Groningen. Informatie over hoe inwoners van Groningen de kosten voor de zorg ervaren, is te vinden in de Zorgkaart Groningen.

Stijging totale kosten Zorgverzekeringswet in Groningen wijkt niet af van landelijk beeld

In 2017 zijn de kosten vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de provincie Groningen ruim 1,54 miljard euro. Per verzekerde komt dit neer op 2.672 euro (landelijk 2.490 euro). Dit is een stijging van ruim 16% ten opzichte van 2014 (landelijk trend is vergelijkbaar). De zorgkosten verschillen behoorlijk per gemeente. De totale kosten per verzekerde vanuit de Zvw zijn het hoogst in Stadskanaal en Oldambt, en het laagst in de gemeente Groningen en Westerkwartier. Tussen deze twee uitersten, Stadskanaal en de gemeente Groningen, zit een verschil van 1.000 euro.

Wanneer je de verschillende kostensoorten bekijkt zijn de verschillen tussen gemeenten zeer diffuus. Over het algemeen zijn de meeste kosten voor rekening van de medische specialistische zorg.
Delfzijl, Appingedam en Oldambt zitten hoog bij de farmaceutische zorg (Groningen samen met Westerkwartier en Het Hogeland onderaan). Pekela staat bovenaan bij de huisartsenzorg (Groningen weer onderaan). Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor kan liggen in het verschil in opleidingsniveau binnen de verschillende gemeenten. In Groningen en Westerkwartier zijn relatief meer hoger opgeleiden dan in bijvoorbeeld Stadskanaal en Oldambt. Uit onderzoek blijkt dat het zorggebruik en de bijbehorende kosten hoger liggen onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden (RIVM).

Medewerker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Simone Barends

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Meer inzichten over Wonen en Zorg in Groningen

Zorg

Nieuwe Zorgkaart Groningen vergroot zicht op het Groninger zorglandschap

Zorg

Dialoog over kwaliteit van leven

Wie gaat het gesprek aan over de wensen van ouderen als het gaat om medische behandelingen en levenseinde? Wat is belangrijk bij het voeren van dergelijke gesprekken? En waarom roept dit vraagstuk vaak uitgesproken reacties op? Tijdens het webinar ‘Dialoog over kwaliteit van leven’ dat Sociaal Planbureau Groningen heeft gehouden op 2 december 2

Zorg

Focus op de zorg voor ouderen: mantelzorgondersteuning

Tijdens een webinar op 18 november 2020 presenteerde Sociaal Planbureau Groningen tien aanbevelingen voor betere ondersteuning van mantelzorgers. De aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek naar de wensen en behoeften van mantelzorgers. Ze zijn hard nodig, omdat de druk op de informele zorg steeds groter wordt en niemand wil dat mantelzorgers uitv

Zorg

Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

65-plussers die zelfredzaam en vitaal zijn, hebben doorgaans minder, of pas op een later moment, zorg nodig en kunnen langer zelfstandig wonen (SCP, 2017). Dit is belangrijk, want een groeiend aantal senioren dat zorg nodig heeft, betekent ook een grotere vraag naar zorgpersoneel, behandelingen en ondersteuning. In overheidsbeleid wordt daarom inge

Publicaties

Zorg

Feitenblad Vitaal oud worden en de rol van buurt & professionals, 2019

Aardbevingen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Zorg

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen