Kosten van zorg

Kosten van zorg

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot de beste ter wereld. Dat brengt hoge zorguitgaven mee. Zowel door de groei in de hoeveelheid zorg, als door stijgende lonen en prijzen kennen deze een stijgende trend.

Hier vind je informatie over de kosten van de zorg en de ontwikkelingen daarin in de provincie Groningen. Informatie over hoe inwoners van Groningen de kosten voor de zorg ervaren, is te vinden in de Zorgkaart Groningen.

Stijging totale kosten Zorgverzekeringswet in Groningen wijkt niet af van landelijk beeld

In 2017 zijn de kosten vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de provincie Groningen ruim 1,54 miljard euro. Per verzekerde komt dit neer op 2.672 euro (landelijk 2.490 euro). Dit is een stijging van ruim 16% ten opzichte van 2014 (landelijk trend is vergelijkbaar). De zorgkosten verschillen behoorlijk per gemeente. De totale kosten per verzekerde vanuit de Zvw zijn het hoogst in Stadskanaal en Oldambt, en het laagst in de gemeente Groningen en Westerkwartier. Tussen deze twee uitersten, Stadskanaal en de gemeente Groningen, zit een verschil van 1.000 euro.

Wanneer je de verschillende kostensoorten bekijkt zijn de verschillen tussen gemeenten zeer diffuus. Over het algemeen zijn de meeste kosten voor rekening van de medische specialistische zorg.
Delfzijl, Appingedam en Oldambt zitten hoog bij de farmaceutische zorg (Groningen samen met Westerkwartier en Het Hogeland onderaan). Pekela staat bovenaan bij de huisartsenzorg (Groningen weer onderaan). Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor kan liggen in het verschil in opleidingsniveau binnen de verschillende gemeenten. In Groningen en Westerkwartier zijn relatief meer hoger opgeleiden dan in bijvoorbeeld Stadskanaal en Oldambt. Uit onderzoek blijkt dat het zorggebruik en de bijbehorende kosten hoger liggen onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden (RIVM).

Medewerker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Positieve Gezondheid in Groningen

Zorg

Ketenzorg dementie onder de loep

Zorg

Wensen en behoeften voor langer thuis wonen in Groningen

Het aantal ouderen in de provincie Groningen neemt toe, het overgrote deel van deze ouderen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Echter, het merendeel van de ouderen denkt (nog) niet aan de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat Sociaal Planbureau Groningen deed onder ruim 1.800 Groningse inwoners over hun woonwense

Zorg

Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar?

Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Netwerk Dementie Groningen, dat wordt uitgevoerd door Sociaal Planbureau Groningen. Het doel van het onderzoek is om de dementiezorg in Groningen te verbeteren, met als uiteindelijke doel de levenskwaliteit van patiënten te verhogen. Daarnaast dr

Zorg

Groninger Zorgkaart gelanceerd

Op woensdag 16 maart presenteerde Sociaal Planbureau Groningen de Zorgkaart Groningen 2022 op de stateninformatiedag van de provincie. Deze zorgkaart moet ervoor zorgen dat beleidsmakers in de zorg, regionale politici, (zorg)bestuurders en andere geïnteresseerden makkelijk en snel bij informatie kunnen over zorg in onze provincie. Informatie over

Publicaties

Zorg

Tussenevaluatie Provinciaal Beweegakkoord 2021-2022

Zorg

Feitenblad Positieve Gezondheid in Groningen

Zorg

Monitor Ketenzorg Dementie 2022