Ouderenzorg

Veel ouderen blijven tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen en willen dat ook. De mate waarin zij gebruik maken van zorg en ondersteuning loopt daarbij sterk uiteen. Naarmate de leeftijd toeneemt groei de kans dat wijk-, welzijn- en zorgvoorzieningen en informele zorg nodig zijn. Wie meerdere vormen van zorg gebruikt heeft er belang bij dat deze onderling goed zijn afgestemd. Dat lukt alleen als alle betrokken (zorg)partijen zich realiseren dat ze een schakel zijn in de zorgketen en de verbinding met andere schakels zoeken.

Het bovenstaande vormt het startpunt van het onderzoek van de Zorgmonitor Groningen in 2018 naar ouderenzorg in de provincie. Ervaringen van ouderen en mantelzorgers met zorg in ruime zin zijn in kaart gebracht. Professionals, bestuurders en andere experts zijn bevraagd over knelpunten in de samenhang en samenwerking in de zorg èn over de initiatieven om de zorg voor ouderen te verbeteren. Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens uit eerder onderzoek en uit databestanden.

Het Sociaal Planbureau Groningen heeft hierover twee publicaties uitgebracht, het onderzoeksrapport Kijk op de keten, ouderenzorg in Groningen en het magazine Ouderen en mantelzorgers. De onderzoeksresultaten en achtergrondgegevens zijn via het submenu (links) te vinden.

gerelateerd