Vrijwilligerswerk

De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving is dat mensen vanuit hun eigen kracht meedoen in de samenleving. Vrijwilligerswerk zorgt dat veel mensen hulp en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast brengt het doen van vrijwilligerswerk over het algemeen ook veel voldoening en een gevoel van deelnemen aan de samenleving. Onder het Groninger Panel is uitgevraagd of en waar mensen vrijwilligerswerk doen.

In het kort:

  • 43 procent van de leden van het Groninger Panel doet op dit moment vrijwilligerswerk.
  • Het overgrote deel van panelleden die vrijwilligerswerk doen woont op het platteland.
  • Ongeveer 60% van de panelleden die vrijwilligerswerk doen heeft een hoge opleiding.
  • De meeste leden van het Groninger panel die vrijwilligerswerk doen, doen dat bij een kerk, moskee of andere levensbeschouwelijke organisatie.

Aantal vrijwilligers

43 procent van de leden van het Groninger Panel doet op dit moment vrijwilligerswerk. Omgerekend naar de totale Groningse bevolking zijn het ruim 205 duizend personen die momenteel (2017) vrijwillig actief zijn.  Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de leden op dit moment geen vrijwilligerswerk doet. Ongeveer een kwart van de leden van het Groninger Panel heeft nog nooit vrijwilligerswerk gedaan.

Kenmerken van vrijwilligers

Hoe actief Groningers zijn als vrijwilliger verschilt per bevolkingsgroep. De inzet is bovengemiddeld onder 65-74 jarigen en onder inwoners van het platteland. Kijkend naar type woonomgeving, is te zien dat ruim drie kwart van hen op het platteland woont, en bijna een kwart in een stad. Verder valt op dat het overgrote deel van de vrijwilligers een hoog opleidingsniveau heeft (60%).

Waar doet men vrijwilligerswerk?

De meeste vrijwilligers in onze provincie zetten zich in voor sportverenigingen of de kerk/moskee/levensbeschouwelijke groepering. Groningers doen het minst vaak vrijwilligerswerk bij vakbonden en organisaties op het gebied van wonen en huurdersbelangen. Het is mogelijk dat leden van het Panel in meerdere sectoren vrijwilligerswerk doen, waardoor het totale aantal aangegeven sectoren het aantal vrijwilligers ruim overstijgt.

gerelateerd

medewerkers