Bewonersinitiatieven

In steeds meer dorpen en wijken in de provincie Groningen nemen inwoners verantwoordelijkheid voor de organisatie van goede zorg en/of ondersteuning voor hun mede-inwoners. Sommige initiatieven bieden vooral ontmoetingsactiviteiten, andere stellen onderlinge (praktische) hulp centraal. Daarnaast zijn er initiatieven die nadrukkelijk een aanvulling op of alternatief voor de reguliere formele zorg willen zijn.

gerelateerd