Kosten van zorg

De zorgkosten zijn vaak het onderwerp van discussie. De kosten voor behandelingen, kosten voor langdurige zorg en bijvoorbeeld het eigen risico houdt zowel de inwoners als beleidsmakers sterk bezig. Met de aanpassingen van het zorgstelsel over de jaren zijn de kosten van de zorg nog meer inzichtelijk. Regionaal kunnen de zorgkosten sterk verschillen.

In het kort

  • De totale zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet voor de provincie Groningen waren in 2017 1,54 miljard euro. Per verzekerde komt dit neer op 2.672 euro, dit is bijna 200 euro meer dan het landelijk gemiddelde (2.490 euro).
  • Het meeste geld binnen de Zorgverzekeringswet wordt besteed aan medische specialistische zorg (ruim 800 miljoen).
  • De zorgkosten vanuit de Wet langdurige zorg zijn ruim 6,5 miljoen euro (net als landelijk ruim 1.100 euro per verzekerde).
  • De zorgkosten per gemeente verschillen behoorlijk. De stijging in de totale kosten van de Zorgverzekeringswet in Groningen wijkt niet af van het landelijke beeld.

Stijging totale kosten Zorgverzekeringswet in Groningen wijkt niet af van landelijk beeld

In 2017 zijn de kosten van zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZWV) in de provincie Groningen ruim 1,54 miljard euro. Per verzekerde komt dit neer op 2.672 euro, landelijk ligt dit met bijna 200 euro minder op 2.490 euro. Sinds 2014 zijn de kosten met ruim 16% gestegen. Dit verschilt nauwelijks van de landelijke stijging in dezelfde periode, die net beneden de 16% uitkomt. Zoals ook in de onderstaande visualisatie te zien is komen de meeste kosten voor rekening van de medische specialistische zorg. De kosten vanuit de Wet langdurige zorg zijn in de provincie Groningen ruim 6,5 miljoen euro (per verzekerde is dit ruim 1.100 euro, net als landelijk). Dit is ruim 9% meer dan in 2015. Landelijk was de stijging één procentpunt hoger. Het gaat voor het grootste deel om de kosten van zorg in een instelling.

De zorgkosten verschillen behoorlijk per gemeente. In de visualisatie is dat te zien onder het laatste tabblad. We laten hier de kosten per verzekerde zien voor de Zorgverzekeringswet. In de visualisatie is ook het totaalbedrag te zien wanneer je met de muis over de gemeente beweegt. De totale kosten vanuit de Zorgverzekeringswet per verzekerde zijn het hoogst (in 2017) in Stadskanaal en Oldambt en het laagst in de stad Groningen en het Westerkwartier. Tussen de twee uitersten, Stadskanaal en de gemeente Groningen, zit een verschil van 1.000 euro. In 2014 stonden Delfzijl en Westerwolde nog bovenaan wat betreft de hoogste bedragen per verzekerde. Ook toen bevonden Westerkwartier en Groningen zich onderaan de lijst. Wanneer je de verschillende kostensoorten bekijkt zijn de verschillen tussen gemeenten zeer diffuus. Delfzijl, Appingedam en Oldambt zitten bijvoorbeeld hoog bij de farmaceutische zorg (Groningen samen met Westerkwartier en Het Hogeland onderaan). Pekela staat bovenaan bij de huisartsenzorg (Groningen weer onderaan). Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor kan liggen in het verschil in opleidingsniveau binnen de verschillende gemeenten. In Groningen en Westerkwartier zijn relatief meer hogeropgeleiden dan in bijvoorbeeld Stadskanaal en Oldambt. Uit onderzoek blijkt dat het zorggebruik en de bijbehorende kosten hoger liggen onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden (RIVM).

gerelateerd

medewerkers