Betaalbaarheid voor inwoners

De betaalbaarheid van zorg is al een flink aantal jaren onderdeel van discussies in de zorg. Door aanpassingen in het zorgverzekeringsstelsel worden de zorgkosten voor gebruikers steeds zichtbaarder. De ervaringen van de inwoners van Groningen met de betaalbaarheid van zorg en de gevolgen van deze ervaren betaalbaarheid van zorg worden gevolgd in het Groninger Panel. 

In het kort

  • Zorgkosten zijn een belangrijke belemmering voor inwoners van Groningen om gebruik te maken van de zorg.
  • Vooral mensen met een lager inkomen en mensen met een hoger opleidingsniveau maken geen gebruik van zorg vanwege de kosten
  • Van de inwoners van Groningen die afzien van zorg, denkt 1 op de 5 dat zijn of haar gezondheid verslechtert doordat ze de zorg niet kunnen betalen.

Een op de zeven inwoners van de provincie Groningen vindt zorgkosten een belemmering

De panelleden van het Groninger Panel is gevraagd of zij zorgkosten zien als een belemmering om zorg te gebruiken. Daaruit blijkt dat 14% van de panelleden zorgkosten als een belemmering ziet om zorg te gebruiken. Als we inzoomen op panelleden die daadwerkelijk zorg nodig hadden, stelt 23% dat de zorgkosten een belemmering vormden voor zorggebruik in het afgelopen jaar. Dat is een toename ten opzichte van 2012, toen 18% van de ondervraagden zei minder zorg te gebruiken door te hoge kosten. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet bekend is hoe deze antwoorden zich verhouden tot feitelijk gedrag. Mensen met een lager inkomen en mensen met een hoger opleidingsniveau gebruikten minder zorg vanwege de kosten.

Minder zorg door kosten: invloed op gezondheid

Van de panelleden die afzien van de zorg door kosten, blijkt 1 op de 5 ondervraagden te vermoeden dat hun gezondheid hierdoor verslechtert. 3 op de 5 panelleden weten nog niet of hun gezondheid is verminderd door het afzien van zorg.

Uit ander (landelijk) onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een cirkelbeweging waarin het gebruik van minder zorg (door te hoge kosten) kan leiden tot een slechtere gezondheid, en juist ook deze slechtere gezondheid vervolgens leidt tot hogere zorgkosten. Deze cirkelbeweging moet goed worden onderzocht om zicht te houden op zorggedrag.

Vooral besparing op behandeling van medisch specialist en medicijnen

Panelleden die geen zorg ontvingen door de zorgkosten, ontvingen vooral geen medicijnen of een behandeling van een medisch specialist in het ziekenhuis. Dat komt overeen met landelijke analyses van Nivel (2015) waaruit ook blijkt dat mensen vooral besparen op geneesmiddelen en niet gebruik maken van een verwijzing.

Ongeveer een op de vijf ondervraagde panelleden die geen zorg gebruikten, zagen af van andere typen zorg, zoals alternatieve zorg, maar ook aanpassingen in de woning of hulpmiddelen in het algemeen.

gerelateerd

medewerkers