Betaalbaarheid

De manier waarop zorg wordt gefinancierd is de afgelopen jaren aan grote veranderingen onderhevig. Zowel voor de inwoners van Groningen als de zorgaanbieders zijn de financieringslijnen veranderd. De kosten van zorg zijn dan ook van grote invloed op de zorg die iemand kan aanbieden of ontvangen. Steeds meer mensen maken geen gebruik van zorg omdat ze deze niet kunnen of willen betalen.

Hier vindt u de trends en ontwikkelingen in Groningen op het gebied van de betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning, door analyses van kosten in de Zorgverzekeringswet, het eigen risico en de eigen bijdrage van inwoners.  Ook kunnen we inzicht bieden in hoe inwoners van Groningen de kosten voor de zorg ervaren.

gerelateerd