Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen hebben een relatief groot verzorgingsgebied. Ziekenhuiszorg is daarom niet voor iedereen naast de deur beschikbaar. Naarmate het om meer specialistische behandelingen gaat verwachten inwoners dat ook in mindere mate. Dit alles maakt dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van ziekenhuiszorg een complex vraagstuk is. We gebruiken de afstand tot een ziekenhuis en de gemiddelde wachttijd als indicatoren hiervoor, maar met de kanttekening dat ziekenhuizen door het zeer verschillende zorgaanbod onderling niet goed vergelijkbaar zijn. 

In het kort

  • De gemiddelde wachttijd voor behandelingen in 2017 is in het Martini Ziekenhuis hoger dan in andere Groninger ziekenhuizen.
  • De afstanden tot ziekenhuizen variëren per wijk. De afstand tot een ziekenhuis is het grootst in de wijken in (voormalig) gemeente De Marne.
  • De norm dat de maximale wachttijd voor de polikliniek vier weken mag zijn blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar. In 29% tot 68% van de gevallen overschrijden Groningse ziekenhuizen deze norm.
  • Door de sluiting van de locaties Delfzijl en Winschoten van het Ommelander Ziekenhuis neemt de reisafstand naar het ziekenhuis toe voor veel Groningers uit het noordoosten van de provincie.

Afstand tot ziekenhuizen voor wijken in provincie Groningen

De afstanden tot het ziekenhuis verschillen wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen ziekenhuizen met buitenpolikliniek en ziekenhuizen zonder buitenpolikliniek.  Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd. Dit heeft ook invloed op de wachttijden die patiënten kunnen ervaren voor hun behandeling. Vooral voor de regio Bedum en Veendam veranderen de afstanden wanneer de buitenpolikliniek wordt meegenomen.

Verschillende wachttijden in verschillende ziekenhuizen  

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben in 2000 afgesproken wat een redelijke wachttijd is voor niet acute zorg. Binnen 4 weken moeten mensen terecht kunnen bij de polikliniek. Voor behandeling is een maximale wachttijd van 7 weken afgesproken.

Verschillende wachttijden

  • De wachttijd polikliniek betreft de tijd tussen het moment van bellen voor een afspraak en de dag dat de patiënt in de polikliniek terecht kan.
  • De wachttijd behandelingen is de tijd dat een patiënt van de arts een indicatie krijgt voor een behandeling (zoals een operatie of opname) en het tijdstip waarop die behandeling plaatsvindt.

Verschillende ziekenhuizen

  • Bij topklinische zorg gaat het vaak om dure behandelingen, waarbij specifieke apparatuur en deskundigheid nodig is.
  • Topreferente zorg betreft zorg die bedoeld is voor patiënten met zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of te behandelen aandoeningen.
  • Bij basiszorg gaat het om eenvoudige, veel voorkomende en duidelijk afgebakende problemen.

In het Martini Ziekenhuis waren de wachttijden voor de polikliniek in 2017 het langst. Maar ook in de andere ziekenhuizen werd de norm voor de maximale wachttijd regelmatig overschreden. Voor alle vier de ziekenhuizen geldt dat het percentage wachttijden van langer dan 4 weken is gestegen ten opzichte van 2015. Voor het UMC Groningen is deze stijging het kleinst.

Ziekenhuizen wijzen erop dat keuzes die patiënten maken een rol spelen bij de wachttijden. Bijvoorbeeld als zij door een specifieke arts geholpen willen worden.

In bovenstaande tabel is te zien dat het Ommelander Ziekenhuis en het Refaja Ziekenhuis maar een klein percentage voor behandelingen hebben met een wachttijd van meer dan 7 weken. Bij het Martini ziekenhuis en het UMC Groningen ligt dit percentage aanzienlijk hoger. Hierin speelt mee dat het om heel verschillende ziekenhuizen gaat. In de topklinische (Martini Ziekenhuis) en topreferente zorg (UMCG) is de complexiteit van de behandelingen vaak groot. In het Ommelander Ziekenhuis en het Refaja Ziekenhuis wordt voornamelijk basiszorg verleend.

Alle bovenstaande cijfers hebben betrekking op gemiddelde wachttijden en gaan over niet acute zorg. De wachttijden per specialisme of behandeling kunnen daarvan afwijken. Ziekenhuizen publiceren per specialisme of behandeling actuele wachttijden op hun website.

gerelateerd

medewerkers