Wmo

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen of het meedoen in de samenleving kunnen daarvoor bij hun gemeente aankloppen. De gemeente onderzoekt samen met de inwoner hoe deze geholpen kan worden. Toekenning van een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is één van de mogelijkheden. We gebruiken de ervaringen van inwoners met een maatwerkvoorziening om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de maatschappelijke ondersteuning te monitoren. 

In het kort

  • In 2018 wist 78% van de Wmo-cliënten uit de provincie Groningen waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. 11% wist dat niet. (Anderen scoorden neutraal).
  • In 2018 werd 77% van de Groningers die ondersteuning zochten naar eigen zeggen snel geholpen en kreeg 88% de ondersteuning die bij zijn of haar hulpvraag paste.
  • Inwoners kunnen bij het zoeken naar passende voorzieningen een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze mogelijkheid was in 2018 bij 28% van de Wmo-cliënten in de provincie Groningen bekend.
  • Op alle genoemde aspecten zijn de cliëntervaringen in 2018 gunstiger dan in beide voorgaande jaren.

Ervaren beschikbaarheid en bereikbaarheid van Wmo

Alle gemeenten zijn sinds 2015 verplicht elk jaar een cliëntervaringsonderzoek Wmo te houden. Het onderzoek moet volgens landelijke richtlijnen worden uitgevoerd en moet tenminste de tien landelijk verplichte vragen omvatten. Dit cliëntervaringsonderzoek is tot nu toe drie keer gedaan: in 2016, 2017 en 2018. Het onderzoek heeft steeds betrekking op het voorbije kalenderjaar. Hieronder geven we de uitkomsten weer van vier van de tien verplichte vragen. Dit zijn de vragen die een licht werpen op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van Wmo-voorzieningen, zoals ervaren door Wmo-cliënten.

Om de gewenste informatie te zien: kies één van de vier vragen en een gemeente. Kies ook een gemeente om mee te vergelijken. De gegevens betreffen de gemeenten van 2018. (Per 01-01-2019 zijn 11 gemeenten van 2018 opgegaan in drie nieuwe gemeenten). Helaas ontbreken de gegevens van Winsum over 2018.

Gemeenten vergeleken

Als het gaat om de bekendheid van de Wmo-toegang en de ervaren snelheid van werken laten de Groningse gemeenten grote verschillen zien. Vooral in Zuidhorn, Marum, Loppersum en Appingedam hebben veel cliënten positieve ervaringen; in Veendam ligt het percentage waarvoor dit geldt op beide items 20% lager. Bij de items over de bekendheid met cliëntondersteuning en de aansluiting van de ondersteuning bij hulpvraag zijn de onderlinge verschillen tussen de gemeenten kleiner.

gerelateerd

medewerkers