Wmo

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen of het meedoen in de samenleving kunnen daarvoor bij hun gemeente aankloppen. De gemeente onderzoekt samen met de inwoner hoe deze geholpen kan worden. Toekenning van een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is één van de mogelijkheden. We gebruiken de ervaringen van inwoners met een maatwerkvoorziening om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de maatschappelijke ondersteuning te monitoren. 

In het kort

  • Zowel in 2016 als in 2017 wist driekwart van de Wmo-cliënten uit de provincie Groningen waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. Eén op de acht wist dat niet. (Anderen scoorden neutraal).
  • In 2017 werden meer Groningers die ondersteuning zochten naar eigen zeggen snel geholpen dan in 2016.
  • In 2016 vond één op de tien Groningse Wmo-cliënten dat de ondersteuning die hij kreeg niet bij zijn hulpvraag paste. In 2017 gold dat voor één op de veertien.
  • Inwoners kunnen bij het zoeken naar passende voorzieningen een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze mogelijkheid is bij verreweg de meeste Wmo-cliënten niet bekend.

Ervaren beschikbaarheid en bereikbaarheid van Wmo

Alle gemeenten zijn sinds 2015 verplicht elk jaar een cliëntervaringsonderzoek Wmo te houden. Het onderzoek moet volgens landelijke richtlijnen worden uitgevoerd en moet tenminste de tien landelijk verplichte vragen omvatten. Dit cliëntervaringsonderzoek is tot nu toe nog maar twee keer gedaan: in 2016 en in 2017. Het onderzoek heeft steeds betrekking op het voorbije kalenderjaar. Hieronder geven we de uitkomsten weer van vier van de verplichte vragen. Dit zijn de vragen die een licht werpen op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van Wmo-voorzieningen, zoals ervaren door Wmo-cliënten.

Gemeenten vergeleken

Elke gemeente voert haar eigen Wmo-beleid en richt de uitvoering op haar eigen manier in. Nog niet duidelijk is of de verschillen die de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek laten zien terug te voeren zijn op beleids- of inrichtingskeuzen van de gemeenten. Wel weten we dat gemeenten, die nauw samenwerken op het gebied van de Wmo soms heel verschillend scoren op het cliëntervaringsonderzoek. (Dit geldt bijvoorbeeld voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde en voor de gemeenten Appingedam en Delfzijl).

gerelateerd

medewerkers