Langdurige zorg

Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd zorg nodig hebben. Sinds 2015 is de langdurige zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking op een andere manier geregeld. De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) vervangen.  Het doel is om mensen zo lang mogelijk thuis de zorg te bieden die ze nodig hebben (extramuraal) totdat dat niet gaat en zij zorg binnen een instelling moeten ontvangen (intramuraal). Langdurige zorg is daarom gericht op verzorging, niet op genezing. 

In het kort

  • De provincie Groningen telt in totaal 92 instellingen voor langdurige zorg.
  • Instellingen voor langdurige zorg (intramuraal) zijn vooral geconcentreerd in de gemeente Groningen.
  • Elke gemeente heeft minimaal 1 Wlz-instelling gericht op verpleging en verzorging.

Zorg in Wlz-instellingen

Wlz-zorg kan zowel thuis als in een instelling worden aangeboden. Tegenwoordig is het doel alle mensen die zorg nodig hebben, zo lang mogelijk in de eigen omgeving te verzorgen. Het zorggebruik dat valt onder de Wlz wordt in kaart gebracht onder ‘zorggebruik’.

De beschikbaarheid van Wlz-instellingen in de provincie Groningen is gespreid. Elke gemeente telt een instelling voor verpleging en verzorging, maar meer specialistische zorg is over het algemeen meer geconcentreerd. De gemeente Groningen is de enige gemeente die een zorginstelling huisvest op alle specialismen die ondergebracht zijn bij de langdurige zorg. Haren, Oldambt en Delfzijl tellen ook meer dan 5 instellingen, maar deze zijn vooral gericht op verpleging en verzorging.

gerelateerd

medewerkers